Rüyada gümüş para görmek ne anlama gelir?

0

GÜMÜŞ PARA: Beyaz ve güzel gümüş sikkeler gören, güzel bir söz ya da Allah’ın zikrini işitir. Eğer sikkeler kararmış ve üzerlerine resim varsa savaş ve düşmanlığa delalet eder.

Sağlam gümüş sikkeler acele habere, kırık ve eksik sikkeler yalan habere işarettir. Bir kese yahut bir çıkın içinde kendisine gümüş para verildiğini gören kendisine emanet edilen sırrı korur. Küçük gümüş sikkeler küçük çocuklarla yorumlanır. Bu küçük gümüş parayı kaybettiğini gören küçük çocuğu yüzünden üzüntü sahibi olur. Kaybedilen paranın tekrar bulunması, o üzüntünün yok alması demektir. Eğer kaybedilen para bulunmazsa o küçük çocuk ölür. Saf olmayan, karışık paralar dedikoduya delalet eder.
Bir terazinin gözünde gümüş sikkeler görenin düşmanları çok olur.

Kirmanî: “Gümüş sikkelerin elde bulunması güzel söze, kırık sikkeler baska başka sözlere, iri gümüş sikkeler çok mala işarettir,” demiştir.

Aile ve yakınları arasında gümüş para dağıttığını görenin sözü aile ve yakınları üzerinde etkili olur, dağıttığını gördüğü paranın kırık ya da silik olması, sözlerinin etkili olmayacağı anlamına gelir. Evinde bir miktar gümüş para görenin eline para geçer. Birçok gümüş sikke biriktirdiğini gören halkı en tabii haklarından alıkor. Elinde parlak ve beyaz para gören bir çocuk sahibi olur.

Bir kese gümüş para bulduğunu gören helal mal ve çokça nimetin sahibi olur.

Mağripli Cabir’e göre, güzel ve parlak gümüş para dindarlığa, davranış mükemmelliğine; karışık ve bozuk gümüş para inançsızlığa ve davran niş bozukluğuna delalet eder.

Kırık paralar düşmanlık ve mahkeme, ahlaksız çocuk ve ihtiyacın karşılanması ile tabir olunur.

Gümüş, mal demektir. Tabirde gümüş sikke, altın sikkeden daha iyidir. Bir bohça içinde görülen gümüş para sözlere delalet eder. Padişahın kendisine gümüş paralar verdiğini gören, paralar gerçek değilse, hüzün ve sıkıntı çeker.

Salimi’ye göre, gümüş sikkeler bulduğunu gören evlenir ya da bir cariye satın alır. Girdiği bir mağarada gümüş paralar bulduğunu gören eşi ya da başka bir kadın tarafından aldatılır.
Bir kadın içinde bir miktar gümüş parasının bulunduğunu gören kimseye bir mal ya da bir sır emanet edilir. Başka birine gümüş sikkeler verdiğini gören, gümüş sikke verdiği kimseye bir sır yahut bir mal emanet eder. Yeni, beyaz ve üzerinde adaletli bir padişahın mührü olan gümüş para bulduğunu gören, bulduğu gümüş sikkeler kadar para kazanır.

 

Yeni ve güzel gümüş paraları birine verdiğini gören, o kimsenin ölümüne ağlar.

Birinin kendisine yeni ve güzel gümüş paralar verdiğini görenin ölümüne ağlanır.

Bir dirheminin çalındığını veya bir dirhemini kaybettiğini gören ya çocuğunun ölümüne ağlar, ya da çocuğunun başına bir hal gelir.

Sahibi olduğu bir gümüş paranın kendisinden zorla alındığını veya bir daha bulunmayacak şekilde kaybolduğunu görenin oğlu ya ölür ya da çok ağır bir hastalığa yakalanır.

Sahip olduğu gümüş paraları paylaştırdığını gören oğlu veya akrabalarından birini evlendirmek için mal ve para harcar. Bir rivayete göre işleri bozulur.

Kesesinin altının delinip içindeki sikkelerin döküldüğünü görmek ölüme delalet eder. Kesesinin içinde sivri sinek görmek de ölüme işarettir. Zengin olduğunu, birçok gümüş paralara sahip bulunduğunu ve bunları da kaybettiğini gören kimsenin işleri bozulur, serveti azalır, ölür veya zulme maruz kalır.

 

Gümüş sikkelere ihtiyacı olduğu halde arayıp da bulamamak veya az bir miktar bulduğunu görmek dindarlığa, hayırseverliğe delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz’e göre, bir gümüş sikke bastığını gören, eğer eşi hamileyse, erkek çocuk doğurur.
Başka biriyle kendisi arasında düşmanlık varsa hoşlanacağı bir söz duyar, fakirse bir yerlerden iyilik görür.

Pazısının üzerinde gümüş bir sikkenin bağlı olduğunu gören kazancını bileğinin hakkıyla elde eder.
Birinden gümüş sikke alacağı olduğunu gören o kimseden kendisi için doğru şahitlikte bulunmasını ister. Alacaklısının sikkelerini tam olarak istediğini görmekse, şahitliğin gerçekleşmesi anlamına gelir.

Cafer Sadık (r.a.): “Gümüş sikkelerle ilgili rüya on bir şekilde tabir olunur,” demiştir: Mal, sadik dost, evlat, köle ve cariye, bol rızık, emniyet ve güven, doğru söz, ihtiyacın karşılanması, mevki ve makam, cariye ticareti, uyanıkken para kazanmak, eğer rüya sahibi günahkar ve isyankarlardan ise dayak, hapis gam ve hüzün ile yorumlanır.

Kırık ve silik gümüş sikke üç şekilde tabir olunur: Düşmanlık, gam ve hüzün, mahkumiyet ve hapis.

Paylaş

Yorumlar