Rüyada Camii Görmek Ne Demek, Neye Yorumlanır?

0

Rüyada Cami Görmek Ne Anlama Gelir?

CAMİ: Cami, medrese ve mescid yaptığını ya da onardığını gören kendisine saygı duyulan alimlerden olur.

(Medrese okul demektir.)

Ünlü rüya tabircisi Mağribli Cabir’e göre, bir mescit yaptığını gören dindar bir kadın ile evlenir. Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafı güller, çiçekler, yeşilliklerle çevrili olarak gören hakkında kötü düşünceler oluşsa da daha sonra durumun yanlışlığı anlaşılır. Cami, mescit veya medreseden birine girdiğini görmek güven, huzur ve takvanın artmasıdır.

Bir başka büyük rüya tabircisi İbn-i Sirin’e göre, cami, mescit veya medrese onardığını yahut yaptığını gören kimse, uyanıkken ya bunlardan birini onarır veya inşa eder, ya güzel bir amel (ibadet) işler, ya yeterliyse karar ve etki sahibi olacak bir makama gelir, ya güzel bir kadın ile evlenir, ya din yolunda sadaka verir, hacca gider ya da umumun faydasına açık bir şey yapar.

Cami, mescit veya medreseye bir şey ilave ettiğini gören dininde çok hayır sahibi olur. Ya güzel ameller işler ya da tövbe ve pişmanlıkla nefsini terbiye eder.

Kendini cami, mescid ya da medreseden birinde görenin -bu gibi yerleri yenileyen veya onaran bir kimse ise- ahireti güzel, hayırlı olur. Şayet hacca gitmemişse hacı olur.

Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapandığını görmek Allah’tan tövbe ve affa nail olmak demektir. Bir mescit veya camiye gelip kapalı görmek işlerinde güçlükle karşılaşacağına, açılıp içeri girdiğini görmek bir kimseye dininde yardımcı olup onu şaşkınlıktan kurtarmaya, halkın iyi niyetini kazanmaya; bir hayvana binmiş halde cami ya da mescide girdiğini görmek akrabasından yardım ve iyiliğini kesmeğe; cami ya da mescitte öldüğünü görmek, kabul edilmiş bir tövbe ile irtihale (ölmeye); bunlardan birinde hizmetli, hademe olduğunu görmek kadir ve kıymet sahibi birine hizmete; mescidin hasır halı veya kilimini eskimiş veya delinmiş görmek ailesinin doğru yola girdikten sonra sapkınlığına; mescit ve camide uyanık iken yakışıksız bir şey görmek inanç eksikliğine; işlenmesi uygun olmayan bir şeyi cami ya da mescitte işlemek Alah’a ortak koşma. ya, kötülüğe delalet eder.

 

Cater-i Sadik (r.a.) hazretlerine göre cami görmek sultan, sultanın makamıyla eşdeğer bir makamda oturanlar, medrese, hakim, alim, fakih (din bilgini), mescid ve kadri yüce olan kadınla tabir olunur.

Mihrap görmek mescit imamı, sultan, kadı, belediye hesap memuru ve hac vasıtası ile yorumlanır. Mihrapta oturduğunu görmek padişahın hizmetinde bulunmaya, padişaha yakın olmaya işarettir.

Nabluslu Abdulgani’ye göre, cami veya mescit görmek alim bir kimseyle, cami ya da mescidin kapıları alim kimseler ve mescit hademeleriyle tabir olunur. Bir cami ya da mescit yaptığını veya yaptırdığını görmek hayir sahibi olmak demektir. Sünnete uymaya, akrabaları ziyaret etmeye, şayet yeterliyse vali ve hakim olmaya delalet eder.

Bir mescidi bayındır ve sağlam bir şekilde görmek halkın, etrafında toplanarak sevgi gösterisinde bulunmalarına, olgun ve iyi bir insan olarak halk arasında küskünleri barıştırmaya işarettir. Bir mescidin yıkıldığını ya da yıkılmış olduğunu görmek orada dindar ve alim bir zatın vefatına, mescidin çatısında eksiklik görmek rüya sahibinin eksik bir ibadetine bir mescitte yabancı birinin namaz kıldığını görmek eğer mescidin imamı hasta ise vefatına işaret eder.

Mescide bir toplulukla beraber girip orada bu topluluğun rüya sahibi için bir çukur kazdıklarını görmek hayırlı bir evliliğe, evinin mescide dönüştüğünü görmek bir iyiliğe ve şerefe ermeye, Müslümanları doğruluğa ve kurtuluşa davet etmeye hakkı olacağına, bir mescidin hamama dönüştüğünü görmek meşhur bir zatın dinsizliğe ve yalana düşmesine delalet eder.

İbn-i Kesir ve Nafi’ye göre cami ve mescit görmek çarşıya ve ticarete de delalet eder. Merdivenle çıkılan yüksekçe mescit görmek ilmi ve fazileti ile övünen gururlanan bir kimse görmeye, merdivenle inilen çukurda bir mescit görmek işlerinde kolaylığa ve ihtiyaçlarını karşılamaya işarettir.

Bir şehrin mescidini bir köy veya belde mescidine dönüşmüş görmek o mescidin gelirinin kesilmesine ve cemaatinin azalmasına, gelirinin başka yöne akmasına bir belde veya köy mescidinin şehir mescidine dönüştüğünü görmek o mescit evkafının bayındır ve gelirinin fazla, cemaatinin çok olmasına işarettir.

Allah rızası için bir cami veya mescit yapıldığını görmek eğer rüya sahibi padişah ya da vezirse-hakkı gözetmeye, adaletli hareket etmeye, iyiyi emretmeye, kötülüğü yasaklamaya, eğer rüya sahibi alimlerden ise yazacağı bir kitaptan vereceği fetvalardan (hükümlerden) halkın faydalanmasına, -eğer mal sahibi ise- malının zekatını vereceğine, eğer bekar ise mutlu bir evliliğe, eğer evli ise çocuk sahibi olacağına, güzel zikri yaymaya, fakir ise zengin olmaya veya mescit hizmetlisi olarak ömrünün Allah’ı zikir ve mescit hizmetini yerine getirmekle geçirmeye ve halkın arasını bulup küskünleri barıştırarak onlara ibadetle rehber ve yardımcı olmaya, dinsiz ise İslamla şereflenmesine dindar ve ibadetle meşgul olmayı alışkanlık haline getirenlerden ise şehit olarak vefatına delalet eder.

Mescit veya cami yapımında kullanılan malzemelerle inşaat yaptığını görmek cennette kendisi için bir saray yapmasına, inşaatta kullanılması uygun olmayan şeylerle bina yaptığını görmek riyakarlığa ve gösterişe düşüp günah işlemeye, bir mescidin üzerine çatı yaptığını görmek yetim ve düşkünleri korumaya delildir.

Önceden bilmediği yeni bir mescitte bulunduğunu görmek o yıl hacca gidip’din yolunda mal harcamaya, bir dükkânın mescide dönüştüğünü görmek helal kazanç sahibi olmaya, bir mescidin dükkana dönüştüğünü görmek helal ve haramı karıştırmaya ya da biri hür, diğeri cariye iki eş sahibi olmaya delalet eder.

İbn-i Fadl’a göre, terk edilmiş mescit görmek alimlerin ihmalkarlığına, iyiliği emretme ve kötülükten sakındırmanın terk edilmesine, dünya ile ilişkisini kesmiş zahitlere işarettir.

Paylaş

Yorumlar