ABDEST: Saf su ile ve tamam olarak abdest aldığını gören şayet kaygı ve üzüntü çekiyorsa  Cenab-ı Allah tarafından gam ve üzüntüden kurtulur. Borçlu ise borcunu öder, hasta ise şifa bulur, günahkârsa  Cenabı Allah kendisine güven ve itimat bağışlar. Saf, temiz su ile abdest almak her durumda da nayla işarettir.

 

Abdest aldığını ancak tamamlamadığını görmek

Abdest aldığını ancak tamamlamadığını veya tamamlayamadığını görmek, elde etmek istediği ve üzerinde çalıştığı işin tamamlanamayacağına delalet eder. Abdestin kabul olmayacağı bir şeyle abdest aldığını gören, abdestini tamamlamayan gibidir. Bir görüşe göre süt ya da bal ile abdest almak dinen iyidir. Allah’ın izniyle bundan kurtulmak mümkündür.

 Rüyada Abdest almak istediğini  fakat su olmadığını görmek

Abdest almak istediğini fakat su olmadığını görmek, elde edilmek istenen işin güç olacağına işarettir. İhtilam olduğu halde abdest aldığını gören pek zor bir işe girer.

Nabluslu Abdulgani bu konuda şunları söylemiştir: “Abdestli olduğu halde abdest aldığını görmek rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete, saygınlığa ve yükselmeye delalet eder. Abdest, ihtiyacın giderilmesi ve istenilen şeyin elde edilmesi ile yorumlanır. Abdesti tamamlamak maksadın tamamen elde edilmesine ve noksanlığın aksine delildir.” 

 Rüyada Namaz için abdest aldığını gören kimse

Namaz için abdest aldığını gören kimse düşmanının kötülüklerinden Allah tarafından korunur. Abdest alıp namaza başladığını gören üzüntü ve kederden kurtulup Allah’a hamd eder.

 

 Rüyada Namaz için abdest aldığını gören kimse

Namaz için abdest aldığını gören kimse , beklediği işi elde edemez. Abdestsiz namaz kıldığını görmek, eğer rüya sahibi tüccar ise sermayesiz ticaret yapmaya, sanatkârlardan ise sanatını icra edebileceği bir mekanın ve gerekli malzemesinin olmamasına, hükümdar ya da toprak, mülk sahibi ise askerlerinin toplanmamasına delalet eder.

 

Rüyada Tam bir abdest aldığını görmek

İbrahim Eş’as adlı rüya tabircisi bu konuda şunları söylemiştir: “Mükemmel ve tam bir abdest aldığını gören üzüntü ve kederden kurtulur, korktuğundan emin olur, hastaysa iyileşir, borçluysa borcunu öder, günahkârsa Allah’ın af ve rahmetine erişir. Abdesti tamamlayamadığını gören üzüntü ve kederiyle başbaşa kalır, borcunu ödeyemez, günah işlemeye devam eder, bu kişinin korkusu devam eder, hastalığı uzar, özetle istediğini elde edemez.”

Sıcak su ile abdest aldığını gören üzüntü ve keder, hüzün ve ne düşer, hastalanır. Abdest almak istediği halde su bulamadığını görmesi istediğine kavuşmak, arzusunu gerçekleştirmek için çare bulamamakla yorumlanır.

Abdest alırken şartlarını tam anlamıyla yerine getiremediğini gören, ibadetlerinde gevşek davranır, arzusu eksik olarak elde edilir.

 

 Rüyada Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek

Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek hayır ve hasenata, bolluk ve berekete hastalıktan kurtulmaya, korkusundan emniyete delalet eder.

hayır ve hasenata, bolluk ve berekete hastalıktan kurtulmaya, korkusundan emniyete delalet eder.

 

 Rüyada Namaz kılmanın caiz olmadığı bir yerde abdestsiz namaz kıldığını görmek

Namaz kılmanın caiz olmadığı bir yerde abdestsiz namaz kıldığını görmek, istediği ve arzuladığı şeyin elde edilemeyeceğine;

 Yattığı yerden, yatağından kalkmayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek eşinden veya bir dostundan ayrılmaya;

Oturduğu odada abdest aldığını görmek o odada oturmayacağına; çarşıda veya hamamda abdest aldığını görmek Allah’ın ve meleklerin gazabına, büyük edepsizliğe, hasara, zarara, sakladığı ayıplarının ortaya çıkmasına;

Bir mezbelede yada deniz kenarında abdest aldığını görmek sükünete, gam ve hastalığın ortadan kalkmasına;

bir arkadaşının, kendi başının üstünde abdest aldığını görmek ondan zarar ve ziyan görmeye;

Kendisinin bir dostunun başının üzerinde abdest aldığını görmek kendini feda ederek dostunun zarar görmesini engellemeye delalet eder.

 

 

Rüyada  Yıkandığını, Banyo Yaptığını Görmek

Rüyada banyo  yaptığını, yıkandığını görmesi rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile yaşantısında çok büyük problemlerin ve sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olan olayların ve kötü şansın en kısa  zamanda düzeleceğine ve her şeyin yoluna gireceğine işaret eder.

 

Rüyada Yıkanmak, Banyo Yapmak İstemek 

Rüyada Yıkanmak, Banyo Yapmak İstemek ;  Bu rüyayı gören kimse, iş hayatında çok iyi işler yapmak için birçok hayal kurduğuna, bu hayallerin ortaya çıkan bir sorun ile biraz  etkileneceği  fakat gerçekleşen her hayalin rüyayı gören kişi tarafından  neşe ile karşılanıp  Cenab-ı Allah (c.c) çok şükürler edileceğine  işaret eder.