Rızık Duası |Zengin Olmak İçin Okunacak Kısa Dua

0

Bakara,2/245 ayette: Rızkı dilediğine daraltan ve dilediğine genişleten”  Cenab-ı  Allah (c.c.) bize şer ve olumsuzluk gibi görünen her şeyde imanımızı, sabrımızı ve sözümüzü denemekte; sözümüzde ve amelimizde samimi olup olmadığımızı bizzat kendi kendimize göstermektedir.

Berekete sebep olan bazı ameller şunlardır:

  • Kuran-ı Kerim  okumak
  • Takva ve İman
  • Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak.
  • Sahur yemeği yemek
  • Çokça hamd ve şükrün yapmak,
  • Cenab-ı Allah (cc)  gerçek anlamda tevekkül etmek,
  • Namaz kılmak
  • Dua ederken günah ve haram ile akraba ile ilgiyi kesecek bir husus istememek gerekir.

Kuran-ı Kerim’de evlere girildiğinde, Allah katından bereket, selâmet ve güzellik dileyerek selâm verilmesi bizlere tavsiye edilmektedir.
Ticarette alıcı ve satıcı, dürüst olmaları birbirlerine yalan söylememek ve birbirlerini aldatmamak. Efendimiz (sav): “(Sırf malı satabilmek için) yemin etmek, malı tüketir, bereketi yok eder.” Buyurmuşlardır. (Buhari, Büyu’ 26 (III,12)

Yemeği israf etmemek  Aynı maksatla, “Bereket yemeğin sonundadır.” buyurmuşlardır. Müslim, Eşribe, 133-135 (II,1606)  Başka bir hadiste  Efendimiz (sav)  : “Allah bir kimseye yemek nasip ettiği zaman, o kimse (başlamadan önce), ‘Allah’ım! Bize bu yemeği bereketli kıl ve bize bundan daha hayırlı rızık ver.  Diye
dua etsin.  Cenab-ı Allah bir kimseye süt içmeyi nasip ettiği zaman da o kimse “Allah’ım! Bize bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver.” diye dua etsin. Çünkü sütten başka bütün gıdaları içeren başka bir besin
bilmiyorum.” buyurmuştur. (Ahmed b. Hanbel,Müsned,l I/293)

 

Rızkı veren  Cenab-ı Allah (c.c)dır. Kuran-ı Kerimde, Hud 11/6  ayette: “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir...” buyrularak, bütün canlıların rızkını verenin  Yüce Allah olduğu bildirilmiş,  Şüra 42/12  ayette:  O’nun, dilediğine bol rızk verip, dilediğinin rızkını ise daralttığı ifade edilmiştir.

“Siz Allah’a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de, kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı: Sabahleyin aç çıkar, akşama tok dönerdiniz.” ( Tirmizi, Zühd, 33, (IV,573)

Ebü’l Mütevekkil’in Ebu Said el- Hudri’den şöyle rivayet edilmiştir: Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:” Yeryüzünde bir müslüman Allah’tan bir şey dilerse, günah bir şey istemediği veya akrabası ile ilgisini kesmeyi arzu etmediği sürece Allah  Teala ona üç şeyden birini verir:

Ya dileğini hemen yerine getirir veya ahirete saklar ya da ona vereceği şey kadar bir kötülüğü kendisinden giderir.” Orada bulunanlardan biri:
O takdirde biz  Cenab-ı Allah (c.c) çok şey isteriz, deyince, Efendimiz (sav): “Allah’ın lütfu dilediğinizden daha çoktur” buyurdu.  (Ahmed b. Hanbel,Müsned, III,18 )

 

Zengin Olmak İçin Dua
Cenab-ı Allah (c.c.) izni ile zengin olmak için şu duayı üçer defa sabah akşam okumalıdır:

Zengin Olmak İçin

Duanın Türkçe Okunuşu: Yâ Hamide’l fi‘âli ze’l-menni ‘alâ cemi‘ı halkıhi bilutfihi.

Paylaş

Yorumlar