Regaip Kandili nedir, ne anlama gelir? Regaib Kandilinde ne oldu?

0

Regaip Kandili Nedir? Regaib Kandilinde Yapılacak İbadetler Nelerdir

Regaip kandili, diğer kandillerin müjdecisi ve mübarek üç ayların da başlangıcıdır. Regaib kelimesi “Rağibet” kelimesinin çoğulu olup, hayra talep, hayra arzu manasına gelmektedir. Demek ki böyle gecelerde hayra daha çok talip olmalı ve hayrı daha çok istemeliyiz. Resul-i ekrem Efendimiz’in (s.a.v) babası Hz. Abdullah’ın sülbünden, annesi Hz. amine validemizin rahmine, Regaib gecesinde düştüğü rivayet ediliyor. Dolayısıyla “Regaib gecesi” çok bereketli ve çok faziletli bir gecedir. Regaib kandilinin içinde bulunduğu “Receb” ayından Kur’an-ı Kerim’de “eşşehrulhurum”diye bahsediliyor. Allah Azze ve celle (c.c) Kur’an-ı Kerimde ayların on iki olduğunu, bunlardan dördünün “eşhurum” olduğunu bildiriyor. Bu haram aylar, recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarıdır. Yani bu aylarda savaş, fitne ve günahlar, diğer aylara göre daha fazla haramdır. Bu haram aylara cahiliye döneminde dahi hürmet edilirdi. Bu aylarda savaşılmadığı gibi bir kişi kendi düşmanını karşısında görse, ona karışmazdı. Haram olan bu dört ay, Allah Azze dünyayı yarattığından beri, mukaddes olan aylardır. Peygamberimiz (s.a.v):

“Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ise, ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. (Keşful Hafa, 1358)
Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Receb” ayında fazlasıyla oruç tutardı. Genel olarak da pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Bunun sebebi olarak da: “Ben pazartesi doğduğum için Allah’a (c.c) şükretmek için pazartesi günleri, kulların amelleri, perşembe günü Allah’a (c.c) arzedildiği için ve ben de amellerimin arz edildiği o gün oruçlu olmak istediğim için ‘pazartesi ve perşembe’ günleri oruç tutuyorum” buyurmuştur.
Buna ilaveten, her arabi ayın on üç, on dört ve on beşinci günleri oruç tutar, sahabelere de tutmalarını emrederdi. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor:

– Resulullah (s.a.v) bana şu üç şeyi tavsiye buyurmuştur: Birincisi; gece kalkıp kalkmayacağı belli olmadığı için vitir namazını uyumadan önce kılmayı, ikincisi; her bir aydan üç gün oruç tutmayı, üçüncü olarak da; kuşluk namazını hiç bırakmadan her gün daima kılmayı. Değerli okuyucular, bir insan her aydan üç gün oruç tutsa, o ayı bütünüyle oruçlu geçirmiş gibi sevap alır. Allah Azze v eclle’nin lütfu ve keremi sayesinde bir Müslümanın yapmış olduğu hayırlı bir amele karşılık en az on katı sevap veriliyor. Bu nedenle tutulan üç güne, otuz gün sevap veriliyor. Eğer, bu üç günlük oruca devam edilirse, kişi bütün ömrünü oruçlu geçirmiş gibi sevap alır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Recep ayında, taat ve ibadete daha çok önem verdiği gibi, Recep ve Şaban ayında da şu duayı çokça okurmuş:

“Allahümme barik lena fi recebe ve şabane ve belliğna ramazan”

Manası; “Ya Rabbi bize Receb ve Şaban ayını bereketli kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır.”

Bereket nedir?

Daha doğrusu bereketli ömür ne demektir? Bereketli ömür; taat ve ibadetle
geçen ömür demektir. Bazı ömürler vardır, zaman olarak çok uzundur ancak, taat ve ibadet adına
hiçbir şey yoktur. Boş ve lüzumsuz şeylerle geçmiştir. Bazı ömürler de vardır ki, zaman olarak kısa olsa da hep taat ve ibadet ile geçirilmiştir. İşte bu bereketli bir ömürdür. Bizler de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) okumuş olduğu bu duayı Receb ve Şaban aylarında okursak, bir sünnet daha işlemiş ve çok sevap almış oluruz.

Regaip Gecesi Namazı

Regaib gecesine mahsus özel bir namaz, taat ve ibadet yoktur. Bazı kitaplarda yazıyor ki; “bu gecede, işte on iki rek’at namaz kılınır, şu kadar İhlas, Felak, Nas sureleri okunur”, Böyle bir şey yoktur ve bid’attır. Böyle gecelerde, kaza namazı borcu olan kişilerin bir günlük kaza namazı kılmaları uygundur. Yine bu gecelerde biraz Kur’an-ı Kerim okuyup, ölmüş olan anne-baba ve diğer geçmişlerin ruhuna bağışlamak, Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyenlerin tesbih çekmeleri, en fazla da salavat çekmeleri faziletlidir.

Regaip Kandili’nde salavat getirmenin fazileti nedir

Peygamber Efendimiz (s.a.v): “Günler içinde sizler için en faziletli gün Cuma’dır. Cuma günleri bana bol bol salavat getiriniz. Çünkü sizin getirmiş olduğunuz salat-ü selamlar bana arz olunuyor” buyurmuştur.
Sahabe-i kiramdan bir kişi:
– Ya Resulullah! Siz bizim gibi bir insansınız, siz ölünce çürüyecek, toprak olacak ve kül
haline geleceksiniz. Bizim salatü selamlarımız size nasıl arz olunacak? diye sorunca Peygamber
Efendimiz:
“ Allah, Peygamberlerin bedenini çürütmeyi toprağa haram kılmıştır” buyurmuştur.
Peygamberler vefat etse de bedenleri çürümez ve hayatları kabirde farklı bir şekilde devam
eder.

Bizim de bu mubarek gecelerde, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) bol bol salavat getirmemiz gerekir. Bizim okuduğumuz bu salat-ü selamları Cuma günleri Peygamber Efendimiz (s.a.v) kabrinde bizatihi işitir, diğer günlerde ise, kendisine gelen melek:
– Ya Resulullah sana filan oğlu filan salat-ü selam getirdi, diye O’na (s.a.v) haber verir. Şu anki teknoloji ile insanlar okyanus ötesine hem sesini hem de görüntüsünü ulaştırırken, Allah’ın (c.c) Peygamber Efendimiz’e bizim selat-ü selamlarımızı ulaştırması garip midir?
Değildir.
Mademki Resulullah (s.a.v) buyurmuş bizler de inanıyoruz amenna ve saddakna..
Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde:

“Kim bana Cuma günü 80 sefer ‘Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resuliken-nebiyyi ümmi ve ala alihi sahbihi ve sellim teslima’ derse, Allah (c.c) onun 80 senelik günahını affeder” buyurmuştur. Bizler de inşaallah Regaib gecesinde bunu 100 sefer okursak Cuma gecesi olması sebebiyle de çok faziletlidir ve sevaptır.

Regaip Kandili’nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Paylaş

Yorumlar