Regaip Kandili gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

0

Regaip Kandili Nasıl İhya Edilir

Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki bizleri yine mübarek üç ayların, Urahmet, mağfiret ve bereketlerle dolu iklimine kavuşturdu. Bugün de üç ayların ilk kandili olan Regaib’i idrak ediyoruz. Rabbimiz’in kurduğu sema takviminde on iki aydan bazıları, ilahi lutuflar bakımından, diğerlerinden üstün kılınmıştır. İçinde bulunduğumuz “Şehrullah” yani “Allah’ın ayı” Receb-i Şerif de onlardan biridir. Bu ayın ilk perşembesini cumaya bağlayan “REGAİB KANDİLİ”; bolluk, bereket ve bir rivayete göre cismaniyet-i Muhammediyye’nin zuhur alemine teşrifi gibi müstesna tecellilerin yaşandığı mübarek bir gündür. Bu mübarek günde ümmet-i Muhammed’in mazlum, mağdur ve muzdaripleri için yapılacak hayırlar, Fahr-i Kainat Efendimiz’e ümmet olmanın en güzel şükranesi olacaktır. Yine bu mübarek kandilin gündüzünü oruçla, gecesini de tövbe istiğfar, zikrullah ve salevat-ı şerifelerle, ayrıca hayırların celbi, şerlerin def’i, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selameti için halisane dualarla ihya etmek de, güzel bir şükür ifadesidir.

REGAİP GECESİ KILINAN 12 REKATLIK NAMAZ

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Regaip Gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatılmaktadır:

Leyle-i Regaib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selam vermek üzere 12 rek’at nafile namaz kılınacaktır.

12 rekatlık Regaip gecesi kılınan namaz nasıl kılınır?

Her rek’atta Fatiha’dan sonra 3 defa “Kadir” suresi ve 12 defa “İhlas” sûresi okunacaktır.

Veyahud 1 defa “Kadir” sûresi ve 3 defa “İhlas” sûresi okunur.

Namaz tamam olduğunda 70 defa:

Okunuşu: “Allahumme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.”

“Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına salat u selam eyle!” duası okunacakdır.

Sonra secde edilip secdede 70 defa:

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken 70 defa:

Okunuşu: “Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

“Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duası okunacak.

Tekrar secde edip yine 70 defa:

Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir.” duası okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevi ve uhrevi ne haceti varsa Allah Azze ve celle den niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duası tamam olmuş olur.

Regaip Kandili Nasıl İhya Edilir Kısaca

– Mümkünse oruçlu olarak karşılanmalıdır.

– Kazası olanın hiç değilse bir günlük kaza namazı kılması çok iyi olur.

– Kur’an-ı Kerim okunmalı, tövbe, istiğfar edilip tefekkür hali üzere olmalıdır.

– En azından yatsı ve sabah namazları camide cemaatle kılınmalıdır. Bu bütün geceyi ihya etmiş gibi sevap kazandırır.

– “La ilahe illallah”, “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed”, “Estağfirullah”, “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu Ekber”, “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm” gibi sözleri zikretmek, tekrar etmek çok sevaptır.

 

Regaib ile İlgili Ayet-i Kerimeler:

Regâib kelimesi Kur’an’da geçmemektedir. Ancak “reğabe”den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’an’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifade ettiği mana için kullanılmaktadır. Ayrıca,

“Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe, 9/36)

Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile İlgili Hadis-i Şerifler:

• Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. (Gunye)

• Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. (Miftah-ül-cenne)

• Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar cehennemden uzaklaşır. (Ebu Yala)

• Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. (İbn-i Asâkir)
Şu beş gecede yapılan duâ geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. (İbn-i Asâkir)

• “Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.” (Camiu-s sağir)

• İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: “Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O’nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O’nu hiç oruç tutmayacak zannederdik.” (Müslim)

• Muhakkak zaman, Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye’l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır.” (Buhârî, Tefsir, Sure, 8,9)

• “Recep ayı Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

• Yine mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik (r.a.)’dan şöyle rivayet edilir:

Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber şöyle derdi: “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)

• Receb büyük bir aydır. Allah bu ayda hasenatı kat kat eder. Receb ayında bir gün oruç tutana, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana cennetin 8 kapısı açılır. On gün oruç tutana, Allah istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu.” der. Receb ayında Allah Teâlâ Nuh aleyhisselamı gemiye bindirdi ve o da Receb ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. (Taberânî)

• Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu mağfiret et” derler. (Ebû Muhammed)

Regaib kandil gündüzü ve gecesinde neler yapılır

Regaib kandil gündüzü ve gecesinde neler yapılır

Paylaş

Yorumlar