Recep ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

0

Recep Ayında Yapılması Gereken İbadetler

Recep ayında: Mübarek Üç Aylar’ın başlangıcı olan Recep ayının fazileti fazlasıyla fazladır.

“…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222)

Biz insanlara şu geçici dünyada bir defa daha Üç Aylara’a kavuşmayı sağlayan Allah’a (c.c) şükür olsun.

Resûl-i Ekrem Efendimiz; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak Üç Aylar’ın bizim için önemli bir hazine olduğunu belli etmiştir.

Peygamberler dışında her insanın kusurları doğal olarak vardır. Her insan günah işleyebilir. Bu durumda insanların yapması gerekenler, Yaptığı hatayı reddetmeyerek ve pişmanlığını Hakk’a belli ermesidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)  bu doğruyu şöyle ifade eder:

“Her insan hata eder. (…) Hata edenlerin en hayırlısı, tevbe edenlerdir.” (Tirmizi, Kıyame, 49)

Günah işlememek, günahsız kul olmak muhtemel değildirdir. Rabbimiz de kullarına günahlarından arınma yolu olan “tevbe”yi, ömrümüzün sonuna kadar mümkün kılmıştır. Ama tevbeyi ertelyip o anda yapmamak doğru bir davranış değildir. Zira ecelimizin ne zaman geleceğini bilemeyiz.

Akıllı insan, her anı fırsat tanıyarak tevbeye tutunur. Geçmişindeki günahlardan arınabilmek için vakit kollar. Ertelemeden günahlarının ardından hemen hatalarından arınmak için tevbe eder.

Allah Teala, makbul tevbe ile reddedilecek tevbeyi şöyle haber vermektedir:

“Allah’ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca, «Ben şimdi tevbe ettim.» diyenler ile kafir olarak ölenler için (kabul edilecek) bir tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.” (en-Nisa, 17-18)

Recep ayında yapılacak istiğfar ve dualar

Receb-i Şerif girdiği zaman Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

Recep ayında

Recep ayında

“Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua ederlerdi. (İbn Hanbel, I, 259)

Ayrıyeten Üç Aylar’ın başlangıcı olan Recep ayının birinden başlayarak Ramazan ayının bitimine kadar her gün bin adet kelime-i tevhid okumalıdır.

Tövbelerin Kabul Edildiği Gece

Cenab-ı Allah ölüm vakti gelmeden önce tevbe edenleri, eli boş çevirmeyeceğini, Peygamber Efendimizin lisanından, şu hadis-i kudsi ile bizlere haber veriyor:

“Kim bir hayır işlerse, ona bunun on misli vardır veya daha da artırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da bunun karşılığı vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, Ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım. Kim bana hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla, dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.” (Müslim, Zikir, 22)

Tevbe etmenin bir zamanın olmaması ile, mübarek gün ve gecelrde, seher zamanlarında ve namaz sonralarında edilen tevbelerin kabul edilme olasılığı, diğer anlara oranla daha fazladır.

Hem mübarek Üç Aylar’ın ilk ayı, hem de dört haram aydan biri olan Recep ayı da istiğfar ve tevbe ayıdır.

“Recep ayında istiğfarı çoğaltın!” buyuran Rasûl-i Kibriya Efendimiz, Receb’in hilali gözüktüğünde ashabına şöyle seslenirdi:

“Tevbe ayının hilali gözüktü; Allah Teala’ya bu ayda iltica eden, bu ayda O’ndan af isteyenlere müjdeler olsun.”

Şöyle buyrulur: Receb ayının her saatinde Cehennem’den azatlılar vardır. Bu ayda çokça tevbe ve istiğfarla meşgul olunmak sûretiyle, kişinin o saatlerden birine denk gelmesi ve Cehennem’den azad olunması umulur.

Recep Ayının Güzellikleri

Recep ayı, bazı güzellikleri içinde barındıran bir aydır. Receb’in ilk cuma gecesi olarak bilinen, kelime anlamı ile “rağbet olunan, bol ihsan ve değerli hediyeler” anlamına gelen “Regaip” gecesidir.

Buyrulur:

“Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez:

1. Recep’in ilk Cuma gecesi (Regaip gecesi)

2. Şaban’ın on beşinci gecesi (Beraat gecesi)

3. Perşembeyi cumaya bağlayan gece (Cuma gecesi)

4. Ramazan Bayramı gecesi

5. Kurban Bayramı gecesi.” (İslam İlmihali, A. Fikri Yavuz, sh: 529)

 

Regaip gecesini bir avantaj olarak görerek fazlasıyla tevbe ve istiğfar etmeli, bu gecenin sınırsız bereketlinden ibadet ve taatlarımızla dünya ve ahiren yaşamımız için büyük kazançlar sağlayabilmek için çalışmalıyız.

Recep Ayının Önemi

Üç Aylar’ın ilk ayı olan recep ayının ilk Cuma gecesine Regaip gecesş denir bazı alimler regaip gecesini şöyle izah eder. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu gece pek çok rûhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla, Yüce Allah’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Regaip gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dair olan nu söylenti uygun değildir. Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazret-i amine’nin, Peygamber Efendimiz’e hamile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Neden ne olursa olsun, Regaip gecesi çok mübarek bir gecedir.

Ayrıca Regaip; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler anlamına gelir. “Rağibe”  kelimesinin çoğul halidir. Bu geceyi hakkıyla idrak edebilmek için Recep ayının ilk Perşembe gününü oruçlu geçirmek, gecesinde de akşamla yatsı arasında iki rekatta bir selam verecek şekilde on iki rekat namaz kılmak, Allah Resûlü tarafından önerilmiştir. (Bkz: Yusuf Demireşik, Aylar Üç Aylar Mübarek Gün ve Geceler, Sultantepe Yayınları, sh:164-168)

 

Recep Ayında Okunacak Dualar ve Yapılacak İbadetler

Paylaş

Yorumlar