Ramazanın Son 10 Günü Ve Kadir gecesi İbadeti

0

“Biz onu (Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren oldu mu? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Kadir, 97/1-3). “Kadir gecesine (faziletine) inanarak ve ecrini de umarak namazla geçiren bir kimsenin geçmiş günahları (affedilir)  bağışlanır. 

 

 

Peygamberimiz (sav) Ramazanın son on gününde nasıl ibadet yapardı?

 

Alemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav)  her anı, her hareketi, her dakikası hiç şüphesiz Hakka ve hayra müteveccihti. Buna rağmen o, özellikle Ramazan  şerif ayında ibadete büyük önem verirlerdi.  Daha önce yaptığı ibadetlerden çok daha fazlasını bu ayda yapardı. Bilhassa Ramazanın son günlerinde kendini tamamen ibadete verir, itikafa çekilir, müslümanlara  Bizi yaratan ile başbaşa kalmanın manevi hazzını talim ederdi Gece yarıları,  Allah’a   huzurunda secdelere kapanmanın ihmal edilmemesi gerektiğini ve bunun sağlayacağı faydaların küçümsenemeyeceğini telkin ederdi.  Peygamberimiz  bize şöyle tavsiye etmiştir:  “Öğle üstü uyumak suretiyle, geceleri kalkıp ibadet etmeye güç kuvvet  kazanınız.”(İbni Mace; I/540 )

 

İtikâf 

 

Hz. Muhammed (sav)  Ramazan on gün itikafta bulunurdu. Vefat ettiği yılın Ramazanında ise yirmi gün itikafta çekilmiştir. 

İtikaf nedir:  Kur’an okumak, namaz kılmak, zikir, duâ ve buna benzer pek çok itaati bir arada bulunduran ibadetlerle meşgul olmaktır. İtikafi denemeyen bir kimse bunun zor ve sıkıntılı olduğunu düşünebilir. Fakat  bu Cenab-ı Hakkın  kendisine kolaylaştırdığı kimseler için pek kolaydır.  İtikafa girmek isteyen bir kimse salih bir niyet ve samimi bir kararlılıkla kuşanırsa, Yüce  Allah da ona yardım eder. İtikaf bilhassa  Kadir gecesini de bulmak maksadı ile Ramazan ayının son on günlerinde yapılmaktadır.  İtikaf şer’i bir halvettir. İtikafta bulunan kişi  kendisini  Yüce Yaratana itaate ve Allah’ı anmaya hasretmiş, kendisini Cenab-ı Allah’ı anmaktan meşgul edecek her şeyden ilişkisini kesmiştir. Ruhen ve bedenen Allah’a ve kendisini Allah’a yakınlaştıracak şeylere yönelir.  Böyle bir kişinin Cenab-ı Hakka ve onun kendisinden razı olması dışında hiçbir maksadı kalmaz.

 

Kadir Gecesini  Ramazanın son on gününde araştırmak 

 

Peygamberimiz (sav) Kadir gecesini araştırır ve ashabına da bu geceyi araştırmalarını emrederdi. Ramazan ayın son on gününün gecelerinde aile halkını Kadir gecesine erişirler umuduyla ibadet için kaldırırdı. Hayatın boyunca bir hiç uğrunda zayi eden kimse! Şimdiye kadar kaçırdıklarını Kadir gecesinde telâfi etmeye bakmalısın! Elbet bu günün de hesabı verilecek. Kadir gecesinde yapılan bir amel diğer günlerde bin ayda yapılan amelden daha faziletlidir. Verilen  hayırdan mahrum kalan, gerçekten mahrum bir kimsedirler. Ramazanın son on günü içinde yer alan Kadir gecesinin  bilhassa  tek gecelerde bulunma ihtimali daha kuvvetlidir.

 

 

Kadir Gecesinde  Allah Resülünün Hz. Aişe’ye  Öğrettiği Dua 

 

Ubey b. Ka’b şöyle derdi: Peygamber Efendimiz (sav) bize haber verdiği belirti ve alâmete göre güneş Kadir gecesinin sabahında gözü rahatsız eden parıltısı olmaksızın doğar. Diğer bir  sahih bir hadis-i şerifte Hz. Aişe Annemiz  (ra)  Peygamberimiz (sav) şöyle dediği nakledilmektedir: “Ey Allah Rasülü! Kadir gecesine tevâfuk edersem ne diyeyim?”.  Efendimin de  “Allah’ım! Şüphesiz ki Sen çok affedensin, affetmeyi seversin, beni de affet’ de” buyurmuştur. 

 

 

Paylaş

Yorumlar