Ramazan’ın Son 10 Günü İbadeti ve Kadir Gecesi Duası

0

Ramazan’ın Son 10 Günü İbadeti ve Kadir Gecesi Duası

Hz. Muhammed Efendimiz her sene Ramazan ayının son on gününde itikâfa çekilirdi. Bu günlerde  Efendimiz, bütün geceleri ibadetle geçirirdi. Ramazanın incisi olan Kadir Gecesi Ramazan’ın son on günündedir. Böyle günlerde itikâfa çekilip  vaktini ibadetle geçirmek, Kadir Gecesini güzel bir şekilde geçirme umudunu da artırır. İtikâf ile dünyanın her türlü uğraşından arınıp sadece  Cenab-ı Mevlaya yöneldiğimiz, ibadetle geçirdiğimiz bir zaman dilimine gireriz. Bir kimse İtikâf yapmak istiyorsa itikâf niyetiyle  vaktini camide kalmaya başlar. Böylece itikâfa giren kişi, namaz kılar, Kur’an okur,  Cenab-ı Mevlayı zikreder dünyalık telaşlardan uzaklaşır. Zaruri bir İhtiyacı yoksa cami dışına çıkmaz.

Kadir Suresi Meali

Kadir Suresi, 1-5. ayet: Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Şüphesiz, biz onu (Kuran-ı kerimi) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail as) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir

Kadir Gecesi Duası

Peygamberimizin  Eşi Hz. Aişe (ra.anha.) şöyle dedi: Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? dedi.   Efendimiz: ” Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fa’fü anni.

Anlamı “Yâ Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de  (bağışla) affet. buyurdu. Tirmizi , Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce,Dua 5.

 

 Kadir Gecesiyle Alakalı Birkaç Hadis-i Şerifler 

Efendimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor: “Kim iki rekat namaz kılıp istiğfar ederek Kadir Gecesini ibadet ile geçirirse;  Allah  Teala tarafından bütün günahları bağışlanır. Allah (c.c.)  rahmetine gömülür. Hz. Cebrail (as), kendisini kanadı ile okşar.  Hz. Cebrail’in (as.) kanadı ile okşadığı kimse cennete girer.”

Efendimiz Buyurur ki: “Oruçlunun iftar vaktine kadar yaptığı dua geri çevrilmez.” Hz. Muhammed Efendimiz  Kadir gecesi, Ramazan’ın neresinde? diye sorulmuştu. “O, Ramazan’ın tamamında!” diye cevap vermiş.  (Ebu Davud, Salat, 324, (1387 )

Hz. Muhammed Efendimiz  (sav) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikafa girer ve  şöyle derdi: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın”. Kadir gecesinin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğduğunu,  (İbnu Mes’ud (ra.anha.) nakledilmiştir.

Hz. Ebü Hureyre (ra.anha ) şöyle bildiriyor; “Kadir Gecesi, yeryüzüne çakıl sayısından çok melek iner. Efendimiz  (sav)  buyuruyor ki: “Kim Ramazanın yirmi yedinci gecesini sabaha kadar ibadet ile geçirirse, bu benim nezdimde bütün Ramazan geceleri yapılan gece ibadetinin hepsinden daha sevimlidir.”

Peygamberimizin kızı Hz. Fatima (r.a.) “Babacığıma geceyi ibadet ile geçirecek gücü olmayan kadın ve erkekler ne yapsın”  diye sordum.  Efendimiz kızına şu cevabı buyurdu; “Onların yastıklarını dikip üzerine yaslanarak bu gecenin herhangi bir saatinde oturup Allah’a dua etmeleri, benim için bütün ümmetimin bütün Ramazan Gecelerinin hepsinde yaptıkları ibadetten daha sevimlidir.”

 

 

Paylaş

Yorumlar