Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

0

Ramazan ayında tutulan farz oruçtan sonra Şevval ayından altı günü oruçla geçirme, Allah Resulü (s.a.v) tarafından teşvik edilmiş ve söz konusu ibadeti yapanların, senenin tamamını oruç tutmuş gibi olacağı vurgulanmıştır.

 

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Kulların, Allah için yaptıkları amellerin karşılığını vermek, Allah -azze ve celle-‘ye aittir. Bir kul, amelinin karşılığını Allah -azze ve celle’den bekleyerek O’na itaatte gayret gösterirse, Allah Teala onun ecrini zayi etmez.

Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki iman edip, salih amel işleyenlere gelince, muhakkak ki biz,iyi davranışta bulunanların ecrini zayi etmeyiz.” (Kehf Sûresi: 30 )

Üzerinde Ramazan orucundan kaza borcu olan kimsenin, öncelikle tutamadığı bu günleri tutması, sonra da 6 günlük Şevval orucunu tutması gerekir. Çünkü Ramazan orucunun tamamını tutmadan, Ramazan ayından sonra 6 günlük Şevval orucunu tutan kimse, Ramazan orucunu tam olarak tutmuş sayılmaz.

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Paylaş

Yorumlar