Ramazanda Tutamadığı oruçların kazası nasıl tutulur?

0

 Hz. Muhammed (sav) “Bir ay ki, Allah, bu ayda orucu size farz  kılınmıştır. Ben de bu ayın ibadetle ihyasını size sünnet kıldım.”( İbni Mace; I/421 )

 

Ramazan şerif ayı ilk gününden başlayarak her türlü kötülük menfezlerinin tıkandığı rahmet ve iyilik yollarının alabildiğine serbest bırakıldığı, ictimai hayatın üzerine cennet kokularının serpildiği, rahmet meleklerinin her an müminlerin hayra davet edip kötülüklerden uzak tutmak için yarışıldığı bir aydır.

 

Ramazanda oruç tutmanın fazileti ve kıymeti

 

Peygamberimiz şöyle buyuruyor: ”Ramazanın birinci gecesi geldiği zaman şeytanlar ve cinlerin azgınları
zincire vurulur. Cehennem kapılan kapatılır ve hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapılan açılır ve hiçbir kapısı kapatılmaz. Bir münadi de şöyle seslenir:
– Ey iyilik dileyen, gel!. .. Ey kötülük dileyen, vazgeç, tövbe et! .. Bu ayın her gecesinde, Allah’ın cehennemden azadlılar vardır.”

Efendimiz  (sav) Ramazan ayında her türlü kötülüğe teşvik ve dalalet unsurlarının zincirlendiği, cehennem kapılarının kapatılıp cennet kapılarının açıldığı, bir münadinin insanları iyiliğe davet edip kötülükten vazgeçirmeğe çalıştığı ve  Yüce Allah’ın her gece birçok insanı cehennemden azad ettiği buyurmuştur.

 

Adem oğlunun her ameline kat kat sevap verilir. İyilik, on mislinden yedi yüz misline kadar sevapla karşılık görür. Cenab-ı  Allah, şöyle buyuruyorlar:
“Ancak  oruç böyle değildir. O yalnız benim içindir, mükafatını da ben veririm. Oruçlu kişi, sırf benim için şehvetini ve yemesini terkediyor.” ( el-Buhari; III/31, Müslim; II/807, Tirmizi; III /136, en-Nesei; Sünen, IV/135,
Kahire; 1383/1964, İbn! Mace; j525, Darimi; I/25. )

 

Ramazanda Tutamadığı oruçların kazası nasıl yapılır?

 

Ramazanda mazeretli bir şekilden  dolayı oruç tutamayan bir kimse kaç gün oruç tutamadıysa ramazan ayı bittikten  sonra  kaç gün oruç tutmadıysa o tutamadığı gün kadar kaza eder.  Örneğin 9 gün ramazan boyunca oruç tutamadı ise ramazandan sonra 9 gün kaza eder.   Bu orucunu arka arkaya tutması şart değildir. Yüce Allah Bakara, 2/184 ayette şöyle buyuruyor:  “İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar.”

Paylaş

Yorumlar