Araf sûresinde hangi konular yer verilir? Verdiği mesajlar

Râf Süresi ilk bakışta bizlere Kur’an ı Kerim’in indirilme amacından bahseder. Kur’an ı Kerim’in insanları uyarmak ve insanlara öğüt vermek amacıyla indirildiğini söyler. Allah’ın bize gönderdiği Kutsal Kitaba uyup ,ondan başka kimsenin peşine düşmemenin öneminden bahseder. Çünkü nice toplumlar Kur’an ı Kerim ayetlerini yalanlayıp,onlara uymayarak helak olmuştur.

Allah’ın hesabı incedir. O gün mahşer yerinde bir tartı kurulur ve kimin tartısı daha ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erecektir. Kimin tartısıda hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana sokanlardır.

Şükür etmeninin önemine de değinen Râf Süresi Allah’a bizlere şükür etmek için verdiği bir çok sebebimiz varken biz insanoğlunun ne kadar az şükür ettiğinden bahseder.

Allahu Teala ile İblis arasında geçen diyalog dan da bahseden Raf süresi bu olayı şöyle aktarır;
Rabbimiz;
“Biz Ademe secde edin dedik,ancak iblis buna karşı geldi. Sana emir verdiğim halde seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorduğumda İblis, ben ateşten yaratıldım,onlar topraktan ben onlardan daha üstüm dedi.
Bana insanların tekrardan dirilecegi güne kadar müsade ver ,yemin ederim ben onları saptırmak için her yolu yapacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sana şükür edecek kimseyi bulamayacaksın dedi. Ve Allahu Teala Haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak huzurumdan çık dedi. Ve and olsun ki kim şeytana uyarsa işte hepinizi cehennem çukurunda dolduracagım dedi.

Raf süresinde Hz Ademe de yer verilmiştir.
Allahu Teala “Ey Adem, sen ve senin eşin cennette yerleşip istediğiniz kadar yiyiniz. Ancak şu ağaca yaklaşmayiniz.sonra sizlerde zalimlerden olursunuz.” dedi.
Bunun üzerine şeytan birbirlerinin kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Yasaklanan ağaçtan onların melek olarak kalmaları istendiği için yasaklandığını söyledi ve onlara vesvese verdi. Hile ile aldattı. Onlara ağacın meyvesini tatırdı. Ayıp yerlerini birbirlerine gösterdi. Ve onları cenneten çıkarıp yeryüzüne gönderdi.
Raf süresinde de belirtildiği gibi. Rabbimiz bizlere ayıp yerlerimizi örtmek için bir elbise gönderdi. Takva elbisesi. İşte bu bizler için daha hayırlıdır. Ve uyarıda bulundu. Şeytan sizlerin birbirinize ayıp yerlerinizi göstermek için vesvese verdiği Zaman ona aldanmayın.

İsrafın önemine de dikkat çeken Rabbimiz. Her mescide girişte ve çıkışta ibadet elbiselerimizi giyerek ibadet yapmamızı buyurmuş, yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz demiştir. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Peygamberlerin önemi de vurgulanmıştır. Ayetlerin açıklanması için peygamberler gönderildiğini söyleyen Rabbimiz her kim ki ayetleri yalanlar, onlardan yüz çevirir,veya büyüklük taslarsa işte onların cehenneme gideceğini söylemiştir. Onlar için cehennemde ateşli yataklar, üzerinde de örtüler vardır.

Cennet ehli, cehennem ehline Rabbimizin bize vaad ettiklerinin gerçek olduğunu gördük. Siz de Rabbinizin size vaad ettiklerini gerçekleşmiş buldunuz mu? Diye sorarlar onlarda Evet derler. Aralarından bir çağırıcı Allah’ın laneti zalimlerin üzerinde olsun dedi. Çünkü onlar Allah yolundan alıkoyan ve o yolu eğip bükmek isteyen zalimlerdir, onlar ahiretide inkar etmektedir. Çünkü Rabbimiz bize yol gösterici ve Rahmet olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanan Kur’an göndermiştir.

Rabbimizin evreni, kâinatı nasıl yarattığını da anlatan Raf süresi; Allah gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Geceyi ve gündüzü de birbiri ardına var etmiştir. Güneş, ayı ve yıldızları da kendi iradesine boyun eğerecek şekilde yaratmıştır. Yaratmak ancak ve ancak Allah’a aittir.

Allah’ın doğru yola sevk ettiği kişi, hidayete ermiştir. Ancak Allah kimi yolundan döndürürse bilsin ki o kişi kaybedenin ta kendisidir. Allah’ın saptırdigi kişiyi doğru yola iletecek kimse yoktur.

Kıyamet gününün de ne zaman olacağına deginen Raf süresi; onun bilgisi ancak Allah katındadır. Zamanı gelmeden onu açığa çıkarmaz. Kıyamet ansızın meydana gelecektir. Onun ilmi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bu gerçeği inkar etmektedir.

Eğer ki şeytan senin içine bir vesvese verirse hemen Allah’a sığın. Çünkü Allah herşeyi bilir. Takva sahipleri varya işte onlar kendilerine şeytan tarafından vesvese verildiğini duyunca düşünür ve hemen hatalarını görürler. O yüzden Kur’an okunuldugu zaman susup dinleyin ki ders alın. Şeytana uymayın,hile ve aldatmacalarına düşmeyin. Şüphesiz Allah’a yakın olan kişi asla kibire kapılmayan, onun tüm noksanlıklardan uzak olduğunu bilen ve doğru yola ileten kişi olduğunu bilen kişidir.