Rabbena Duaları, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası Okunuşu Ve Anlamı

0

Rabbena Dualarının Okunuşu, Anlamı, Yazılışı ve Faziletleri, Rabbena Duaları (Rabbena atina, Rabbenağfirli),

 

Rabbenâ duaları olarak bilinen iki dua vardır. Bunlardan birincisi “Rabbenâ âtinâ” diğeri ise “Rabenağfirlî” duasıdır. Rabbenâ âtinâ duası Bakara Suresi’nin 201. ayetinde, Rabbenâğfirlî duası ise İbrahim Suresi’nin 41. ayetinde geçmektedir. Rabbenâ duaları kendimiz, anne ve babamız ile tüm Müslümanların dünya ve ahirette
bağışlanmaları için her zaman okunması gereken dualardır. Bu dualar ayrıca bütün namazların son oturuşunda Salli ve Bârik dualarından sonra okunur.

Rabbena Duaları Arapça Okunuşu

Rabbenâ Âtina Duası Türkçe Okunuşu
Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhireti haseneten ve kınâ azâbennâr

Rabbenâ Âtina Duasının Anlamı

Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi, cehennem azabından koru.

Rabbenâğfirlî Duası Türkçe Okunuşu
Rabbenağfirlî ve livâlideyye ve lilmüminîne yevme yekûmül hisâb.

Rabbenâğfirlî Duasının Anlamı

Rabb’imiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annnemi, babamı ve müminleri bağışla.

Paylaş

Yorumlar