Peygamberimizin yemekten önce ve sonra okuduğu dua | Sofra duası Türkçe

0

Yemekten Sonra Yapılacak Dua Peygamberimizin Yemekten Önce ve Sonra Okuduğu Dua Sofra Duası Kısa Uzun

 

Kısa yemek, sofra duası

Peygamberimiz  (sav)  yemekten sonra şöyle dua etmemizi buyurmuştur: “Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir” desin.

 

Bu dua yemekten sonra okunan en meşhur duadır

“Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.
Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle!

Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey celâl ve ikrâm sâhibi Allah’ım!
Allah’ım! Din husûsunda, dünyada ve âhirette sıhhat, selâmet ve âfiyet üzere güzel bir hayât yaşamayı lutfeyle!

Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin. Allah’ım! Sen’den nîmetin tamâmını (İslâm üzere ölüp cennete girmeyi), âfiyetin devâmını ve hüsn-i hâtime ile (güzel bir hâl üzere) vefât etmeyi isteriz.
Allah’ım! Peygamberimiz Hz. Muhammed ( sallallahu aleyhi ve sellem)  ve Fâtiha-i Şerîfe hürmetine nîmetlerini artır, noksanlaştırma!”

 

Yemek yedikten sonra okunan dua 
Ebû Ümâme ra,anh-’den rivayet olunduğuna göre Rersül Ekrem (sav) bir yemekten sonra şöyle duâ etmişlerdir:

“Sana hamd ederiz ey Rabbimiz! Nimet tinden müstağnî değiliz. Her dâim senin in’âm ve it’âmına; yani bize nîmet verip yedirmene muhtacız. Bu taamda vedâ taamımız olmayıp daha çok hayırlı ömürler ihsan ile, nankörlük edilmeyen, dâima şükür edilen nîmet ver ey Rabbimiz, yani sana dâima şükredeceğiz.” (Buhârî, Et’ime, 54)

Diğer bir hadiste  peygamberimiz yemekten sonra şu duayı okurdu

“Yâ Rabb! Sana hamd ederiz. Bu hamdımız senin ihsan etmiş olduğun nîmetlerine mukabil olamaz, ve senin azamet-i ulûhiyyetin ve rubûbiyyetin hakkını îfâya asla kâfi değildir. Sana gerektiği gibi hamd edemediğimiz için aczimizi arzederiz. Ey Rabbimiz! Zirâ nimetlerini saymak mümkün değildir.”

 

Yemek yediğin ve bir içecek içtiğin zaman şu dua okunur

Hazreti  Peygamberimiz (sav) “Bir yemek yediğin ve bir içecek içtiğin zaman:
Allah’ın ismiyle ve Allah ile. O ki ism-i Celâl’i sayesinde ne yerde, ne de gökte hiç bir şey zarar veremez. Ya Hayy, ya
Kayyûm!» dersen, o yediğin yahud içtiğinden sana hiç bir hastalık gelmez. İçinde zehir bile olsa.” (Ali el-Müttakî, XV, 249/40799)

MİSAFİRİN YEMEK SAHİBİ İÇİN YAPACAĞI DUA

“Allah’ım! Bana yemek verene yemek ver. Bana su verene su ver.”(Müslim, (3/126).

 

Su içildiği zaman okunan dua 

Hazreti . Peygamberimiz (sav)  “Bize rahmetiyle tatlı soğuk su içiren ve günâhlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamdederiz.” (Suyutî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 6728)

 

YEMEKTEN ÖNCE YAPILAN DUA

Peygamber Efendimiz (sav)  şöyle buyurmuştur;
“Biriniz yemeğe başlarken;

“Başında ve sonunda Bismillah’ desin.”

– “Allah’ın yemekle nimetlendirdiği kimse şöyle desin:

-“Allahım! Bizim için bu yemekte bereket kıl ve bize bundan daha hayırlısını (cennet yiyeceği) yedir.

-“Allahım! Bizim için bu içecekte bereket kıl ve bize bundan daha fazla ver.”

Paylaş

Yorumlar