Peygamberimizin doğumu Hz. Muhammed ne zaman doğdu

1

Peygamberimizin Doğumu:

Bizim Peygamberimiz, Hz. İsa’dan 571 yıl sonra dünyaya gelmiştir.

Hz. Peygamberimizin  (sav) doğumu

Annesinin adı Âmine, babasınınki ise, Abdullah’dır. Babası kendisi doğmadan az zaman önce vefat etmiştir.

Peygamberimiz gerek ana, gerekse baba tarafından, Mekke’nin en soylu ve en ünlü âilelerindendir. Ailesi, Kureyş Kabilesi’nin en köklü ailesidir. Soyu Hz. İbrahim’e kadar uzanır. Baba tarafı Hâşimoğulları, anne tarafı ise Zühreoğullarına bağlıdır. Her iki aile de oldukça tanınan ve saygı duyulan ailelerdendi. Aslında her iki aile de, birkaç göbek öncesinde soyları birleşmiş durumdaydılar.

Mekke’nin itibarlı kişilerinden olan Abdülmuttalip, torunu dünyaya gelince büyük bir ziyafet verdi. Torununun adını Muhammed koyduğunu da bu ziyafet sırasında açıkladı.

Atalarında bu adı taşıyan biri olmadığı halde, niçin bu adı koyduğunu soranlara Abdülmuttalip, “Gökte Hak, yerde halk onu hep övecektir de ondan” cevabını verdi. Zaten Muhammed kelimesi “övülen, çok methedilen övülmüş kimse” manâlarına gelir.

Hz. Muhammed (sav) doğarken yeryüzünde  meydana gelen  mücizeler  

Peygamberimiz doğarken yeryüzünde çok garip olaylar görülmüştür. Bir bakıma Allah, Peygamberimizi daha doğarken insanlığa müjdelemiş, O’na karşı duracak olanları da uyarmıştır.

Peygamberimizin doğduğu gece İran’daki imparatorun sarayında bazı sapasağlam sütunlar yere devrilmiş: ateşe tapanların (mecûsilerin) taptıkları ateş, beklenmedik bir Şekilde sönmüş; Sava Gölü bir anda kuruyup batmiış, Mekke Şehri ise aydınlıklara boğulmuştur.

Paylaş

Yorumlar