Peygamberimiz (sav) Berat gecesi şöyle dua etmiştir

0

Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesine denk gelmektedir. Beraat (Berâet), Arapçada temize çıkma demektir. Kur’an-ı Kerim’de “Beraat” kökünden 25 kelime vardır, bu kelimelerden sadece iki tanesi“Beraet” şeklinde yer verilmektedir.

Dinimizde bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması nedeniyle Mübarek Gece; günahların bağışlanması ve kulların temize çıkarılması dolayısıyla da Berat Gecesi ve kulların rahmete kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi de denir.

Berat,  Cenab-ı Hakkın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtuluşa ermek, Beratın özünde, günahlardan temizlenme ve Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Berat gecesinde  Yüce Mevlanın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdesi verilmiştir, O nedenle“Berat Gecesi” denilmiştir.

 

Berat Gecesi Duası Resulü Ekrem Efendimiz (sav) bu gece Allah’a öyle dua etmiştir: “Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.”

 

Berat  Kandilinde Neler Yapılır

“Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle “Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra  Allah Azze ve Celle rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
‘İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. “Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.’ Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbni Mâce, İkame, 191) “Böylelikle tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.”

Sebebi ise   o gece İlâhi rahmet  dalgalar gibi coşmuştur.  Bu rahmet gecesi  insanlara verilen eşsiz bir fırsat bu fırsatı iyi değerlendirmek  günahlarını affettirmek için, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle  Yüce Allah’a  iletip arzularını Ondan talep eden ve kötülüklerden Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyar olur.

 

Berat Gecesinde kimler af edilmeyecek

 

Berat Gecesi  af dışı kalanlar Hz. Muhammed (sav) bu gecede af dışı kalanları şu hadisleri ile bildirmiştir:

“Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin besleyen) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.” (et-Tergîb ve’t-Terhib, II/118)

” Rabbimiz  Şâban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” (İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

“Muhakkak ki, Rabbimiz Şâban’ın on beşinci gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb Kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanları mağfiret eder.” (Tirmizî, Savm:39)

 

Hz. Muhammed (sav) Berat Gecesi  Yaptığı  Dua:
“Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.” (et-Tergib ve’t-Terhîb, II/119, 120

 

 

 

HZ.  Muhammed (sav)  “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recebin ilk (cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir ( Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342 (Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1990) .

 

“De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Zümer Suresi, 39/53

Paylaş

Yorumlar