Peygamber Efendimizin aile büyükleri kimlerdir? Resulullahın soyu sırasıyla

0

İnsanlara İslami anlatıp, onların huzur bulmasına vesile olan,ahiret hayatının dünya hayatından daha iyi ,daha huzurlu olduğunu anlatan, insanlara yalnızca Alemlerin rabbine itaat etmesini ,huzurun ve saadetin onda olduğunu savunan ve Yüce Allah tarafından bizlerle yol göstermesi ve rehberlik etmesi için gönderilen ve İslam’ın son peygamberi ve bütün insanların peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v) 12 Rabiulevvel (20 Nisan) 571 tarihinde Mekke’de doğmuştur.

 

 Hz. Muhammed (sav) aile büyükleri kimlerdir?

Arapların hazırlamış olduğu soy ağacı çizelgesine göre Resûlullah (s.a.v) soyu onun yirmi dördüncü göbekten atası olan Adnan’a kadar dayanmıştır, hatta Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan geldiği düşünülmektedir.

Büyük nesep bilgini olan İbn Hazm. Soyu İsmail (a.s) ve ishak’a(a.s) kadar ulaşan bir insan bulunmadığını savunmuştur. Yani Adnan’ın İsmail(a.s) in soyundan geldiğini kesinleştirmistir.

 

Hz. Muhammed (sav) anne ve baba tarafı soyu 

Resulullahın baba tarafı dedesi Abdülmuttalib b. Haşim dir. Görüldüğü üzere Hz. Muhammed (sav) soyca baba tarafından Haşim oğullarına, anne tarafı ise Zühre oğullarına, anneanne tarafından Abdüddar oğullarına, babaanne tarafından ise Mahzum oğullarına kadar dayanmıştır.

 

 Resulullahın soyu sırasıyla;

Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalip bin Haşim bin Abdûrmenaf bin kusayy bin Killab bin Mürre bin Ka’b bin Lüeyy bin Galip bin Fihr bin Malik bin En-Nadr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdirike bin İlyas bin Mudar bin Nizar bin Me’add bin Adnan

 

Peygamberimizin doğumu Hz. Muhammed ne zaman doğdu

 

Peygamberimizin doğumu Hz. Muhammed ne zaman doğdu

Paylaş

Yorumlar