Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) Namazlardan sonra nasıl dua ederdi

0

Peygamberimizin namazlardan sonra okuduğu dualar

Eşhedü en lâ ilahe illallâhu’r-rahmânür’rahîmü. Allahümme ezhib anni’l-hemme ve’l-hazen

” Şehadet ederim ki ilah yalnızca Allah’tır. O, rahmandır,rahimdir. Allah’ım, üzüntüyü ve kederi benden uzak tut.*

Allahümmağfirlî zünûbî ve hatâyâye küllehâ. Allahümme en’ışnî ve’c-burnî vehdinî li-sâlihi’l-a’mâli ve’l-ahlakî innehu lâ yehdî li-sâlihâ ve lâ yasrifu seyyiehâ

Anlamı: “ Allah’ım, günah ve hatalarımin hepsini bağışla. Allah’ım, beni yücelt,halimi düzelt,beni Salih amale ve güzel ahlaka ilet. Çünkü,Salih amellere ileten , kötülüklerden alıkoyan sadece sensin.”

Allahümme’c’al hayre umurî ahirehu ve hayre amelî havâtimehu ve’c’al hayre eyyâmi yevme elkâke

Anlamı” Allah’ım, ömürümün sonunu ömürümün hayırlısı yap. İşlerimin sonunu isimin hayırlısını yap. Günlerimin en hayırlısını da sana kavuştuğum gün yap”

 

Peygamber Efendimiz sabah namazından sonra da şöyle dua ederdi;

 

“Allahümme innî es’elüke ilmen nâfi’an ve amelen mütekabbelen ve rızkan tayyiben”

Anlamı: “Allah’ım, senden faydalı ilim,mahbuk amel ve helal rızık istiyorum

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)in duası

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)in duası

 

Paylaş

Yorumlar