Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Duaları

0

Bedeni ve nefsi için yararlı olan şeyleri istemesi. Huyunun güzelleştirilmesini, üzerine sekine inmesini, veya evinin, malının, makamının idaresi açısından kendisi için hayırlı olan şeyleri istemesi; aynı şekilde kendisi için zararlı olacak şeylerden Allah’a sığınması.

Bunun sırrı, Hakk’ın alemdeki tesirinin müşahede edilmesi, her türlü güç ve kudretin O’ndan başkasında bulunmadığının ilan edilmesidir.

Rasûlullah’ın (s.a.) bazı duaları:

Konuyla ilgili Rasulullah’ın (s.a.v) en kapsamlı dualarından biri şudur:

“Allahım! Benim için her işimin başı olan ve ebedi kurtuluşa ermemi sağlayacak olan dinimi ıslah eyle. Benim için, içinde yaşamakta olduğum dünyamı ıslah eyle. Benim için varacağım yer olan ahiretimi islah eyle. Hayatı, benim için her hayrın artmasına vesile kıl. Ölümü de, her kötülükten rahatlama vesilesi kıl. Allah’ım! Ben senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim. » (Müslim, Zikir, 71; Nesai, Sehv, 89)

Hz. Ali’ye (r.a.) şöyle demiştir:

“Allahım! Bana hidayet ver! Beni doğruya muvaffak kıl, de! Hidayet ile seni doğru yola ilettiğini, doğrulukla da oku doğrulttuğunu hatırla!” ( Müslim, Zikir, 78.)

“Allahım! Beni bağışla, bana acı, beni doğru yola ilet, bana âfiyet ver, beni rızıklandır. Allahım!

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru.

Rabbim, bana yardımcı ol, aleyhime yar olma, bana nusretini esirgeme, düşmanlarıma yardım etme, bana kurulan hileleri boşa çıkar, aleyhime tuzak kurdurma, beni doğru yola ilet, doğru yolda ilerlemeyi bana kolaylaştır. Bana karşı taşkınlık edenlere karşı bana yardım eyle!”

“Rabbim, beni şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana itaat edenlerden, sana huşu duyanlardan, sana yönelip tövbe edenlerden kıl!”

“Rabbim! Tevbemi kabul buyur, günahlarımı yıka, dualarıma icabet eyle, hüccetimi güçlü ve açık kıl, lisanımı doğrult, kalbimi doğruya ilet, gönlümdeki her türlü kini çıkar at!”

“Allahım! Beni sevginle, sevgisi senin katında bana fayda verecek kimselerin sevgisiyle rızıklandır.

Allahım! Sevdiğim şeylerden bana rızık olarak verdiklerini, senin sevgini kazanmak için güç kıl! Allahım! Sevdiğim şeylerden elimden aldıklarını, senin sevdiğin şeylerle uğraşabilmem için fırsat kıl!”

“Allahım! Korkundan, bizimle günahlarımız arasına geçecek bir pay kıl, tâatinden bizi cennete götürecek kadarını lütfet, dünya musibetlerini bize hafif kılacak kadar yakın ver. Bizi yaşattığın sürece kulaklarımızdan, gözlerimizden yararlandır, ömrümüz bo­yunca onları bizden alma. Öc ve kinimizi, sadece bize haksızlık edenler üzerine kıl ve bize zulmedenlere karşı bize yardım eyle. Musibetimizi, dinimiz konusunda eyleme. Dünyayı en büyük meş­gale ve kaygımız, ilmimizin ulaştığı son nokta kılma! Bize acıma­yacak olanları üzerimize musallat eyleme!”

Rasulullah (s.a.), istiâze hakkında en kapsamlı dua olarak şu­nu öğretmiştir:

“Allahım! Altından kalkılmaz belâ ve musibetlerden, bahtsız­lıktan, kötü yazgıdan, düşmanları sevindirecek duruma düşmek­ten sana sığınırım.”

‘Allahım! Şüphesiz ben üzüntü ve tasadan, acizlikten, tem­bellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükünden, düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım!

Allahım! Ben, tembellikten, yaşlılıktan, ağır yük altına gir­mekten, günaha düşmekten sana sığınırım!

Allahım! Şüphesiz ben, cehennem azabından, cehennem fitne­sinden, kabir fitnesinden, kabir azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden, fakirlik fitnesinin şerrinden, Mesîh-Deccâl fitnesinin şerrinden sana sığınırım.”

“Allahım! Benim günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka! Kal­bimi, beyaz elbisenin kirden paklandığı gibi, her türlü kötülükler­den arındır. Benimle günahlarım arasını, doğu ile batı arasını [ uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır.”

“Allahım! Nefsime takvasını ver ve onu arındır. Onu arındı­racak ancak sensin. Onun velisi ve mevlası (efendisi) sensin.”

“Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan ne­fisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.”

“Allahım! Nimetinin zeval bulmasından, afiyetinin değişme­sinden, gazabının ansızın yakalamasından ve tüm hışmına uğra­maktan sana sığınırım.”

“Allahım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten sana sığınırım. Zu­lüm etmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.”

 

Paylaş

Yorumlar