Peygamber Efendimiz Hangi Savaşlara Katıldı?

0

Hz Muhammedin Katıldığı Savaşlar

İslam bir savaş dini değil, aksine gerçek barış dinidir. İslam kelimesinin bir anlamı ve aynı kökten olan “Selam” kelimesi barış demektir. Peygamberimizin yaptığı savaşlar, saldırganlık değil, saldırganları püskürtme savaşlarıdır.

KISACA HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) KATILDIĞI SAVAŞLAR;

1. Bedir Savaşı (17 mart 624)

2. Uhud Savaşı (23 mart 625)

3. Hendek Savaşı (31 mart 627)

4. Hudeybiye Antlaşması (mart 628)

5. Hayber kalesin Fethi (629)

6. Mekke’nin Fethi (11 ocak 630-8 haziran 632)

7. Huneyn Savaşı (630)

8. Tebük Seferi’dir. (630)

Hz. Muhammed Döneminde Yapılan Savaşlar Hangileridir

Bedir Savaşı

Hicretin ikinci yılında olmuştur. Mekke kafirleri, Medine’ye karşı yağmacılığa başlamış ve Müslümanları yok etmeyi hedef almışlardı. Peygamberimizin mutlaka öldürülmesini istiyorlardı.
Müslümanlar bir savaş hazırlığı içinde değildiler. Mekkeliler ise, hazırdılar. Bu savaş için Ebu Süfyan’ı büyük bir ticaret kervanının başına geçirmişlerdi. Müslümanlar bu kervana engel olmayı tasarlarken,

Mekke kâfirlerinin ordusuyla karşı karşıya kaldılar. O, ların sayısı bini buluyordu. Müslümanlar ise 800 kadadılar. İslam’ın bu ilk savunma savaşından Müslümanlar galip çıkmışlardır. Karşı tarafa 70 ölü verdirmiş, 70 de es almışlardı. 14 Müslüman da şehit düşmüştür.

Uhud Savaşı

Bedir’de uğradıkları hezimetten deliye dönen Mekke kafirleri, çok büyük bir ordu hazırlayarak Müslümanlar üzerine yürüdüler. Müslümanların dört katı olan ve daha üstün donanmış bulunan dinsizler, bu savaştan umduklarını bulamadılar. Her iki tarafın da büyük kayıplar vermesiyle savaş son buldu.

Hendek Savaşı

Işıktan rahatsız olan yarasalar gibi, kafirler de İslam parıltısından rahatsızdılar. Her ne pahasına olursa olsun bu parıltıyı söndürmek istiyorlardı. Müslüman asker sayısının sekiz katı fazla bir orduyla Medine üzerine yürüdüler. Oradaki Yahudiler de kafirlerden yana idi.
Medine’nin etrafına büyük hendekler kazılarak, düşmanların saldırısı engellendi. Pek bir şey yapamayacaklarını anlayan İslam düşmanları çekilip git tiler.

Hudeybiye Antlaşması (628)

Peygamberimiz hicretin 6. yılında, Kabe-i Muazzama’yı ziyaret etmek üzere 1400 kişiyle birlikte, Mekke’ye doğru gitmek üzere yola çıktılar. Müşrikler durumu haber alınca, Müslümanları Mekke’ye sokmama kararı aldılar. Hudeybiye denilen yerde, uzun uzadıya yapılan görüşmelerden sonra, müminler ve müşrikler arasında on senelik bir anlaşma yapıldı.

Hayber’in Fethi (629)

Hayber Suriye yolu üzerinde Yahudilerin oturduğu bir yerdir. Burada 7 tane kale vardı. Medine’den sürülen Yahudilerin bir kısmı burada ikamet ediyordu.

Hayber Yahudileri, Medine’ye saldırmak için plan hazırladılar. Peygamberimiz bunlara elçi göndererek antlaşma teklif etti. Yahudiler Peygamberimizin teklifini kabul etmedi ve Müslümanlara hücum etmek için Gatafan Arapları ile gizlice anlaştılar.

Yahudiler savaşa başlamadan önce Müslümanlar harekete geçti ve üç gün içinde Hayber’e vardılar. Bir gün sabah erken saatlerde Hayber’e ulaşarak kaleyi kuşattılar. Kaleyi kuşatmak 10 günden fazla sürdü. Bu savaşta Müslümanlardan 10 kişi şehit düştü, Yahudilerden 93 kişi öldü.

Mute Savaşı

Bu savaş Bizanslılara karşı yapılmıştır. Peygamberimiz bu savaşta bulunmamıştır.
Bizanslılar, Peygamberimizin gönderdiği kimselere kötü davranmışlar ve Müslümanlara eziyet etmiş, Mus lüman olmak isteyenleri de tehdit etmişlerdir. 3000 kişilik Müslüman ordusu, 100.000 kişilik Bizans ordusuna karşı direndi. Galip ve mağlup belli olmadı. Fakat bu savaşta Bizanslıların askeri tekniklerini görüp öğrenen Müslümanlar, ilerisi için çok kazançlı çıktılar.

Mekke’nin Fethi

Mekkelilerle Hudeybiye adını taşıyan bir saldırmazlık paktı imzalanmıştı. Fakat kafirler, Bizanslılarla çatışmayı fırsat bilerek anlaşmayı bozdular. Müslümanları zayıflamış sanıyorlardı.
Mekke dinsizlerinden hayır gelmeyeceğini anlayan Peygamberimiz 10 bin kişilik bir ordu toplayıp Mekke üzerine yürüdü. Şehir kan dökülmeden ele geçirildi.
Peygamberimiz herkesi affetti. Kabe’de bulunan putlar kırılıp atıldı. Böylece Müslümanların kıblesi ilk yapıldığı andaki temizliğine kavuştu. Mekke’nin fethiyle, İslam’ın bütün Arap Yarımadası’nda yayılmasına engel hiçbir şey kalmadı. Artık bütün dünya yavaş yavaş bu İslam ışığı ile aydınlanmaya başladı.

Huneyn Savaşı (631)

Mekke yakınlarında Hevazin isimli bir kabile vardı. Bunlar, putlara tapan kalabalık bir grup idi. Mekke’deki putların kırılmasından sonra, sıranın kendi putlarına geldiğini düşünerek Müslümanlar ile savaşmaya karar verdiler. Bu savaşı galibi Müslümanlar oldu.

Tebük Seferi (631)

Tebük Medine ve Şam arasında bir yerdir. Bizans imparatorluğu, İslam’ın yayılmasına engel olmak için savaş hazırlığına başlamıştı. Hıristiyan olan Araplar da onlarla birlik oldu. Düşman kuvvetlerini dağıtmak üzere peygamber Efendimiz 30.000 kişilik bir ordu ile Medine’den yola çıktı. Düşman savaşmaktan kaçındı ve kalelerine kapandılar. Bu sayede düşman sindirilmiş ve savaştan beklenen netice alınmıştır.

Paylaş

Yorumlar