Osman Gazi Kimdir? – Osman Gazi Hayatı ve Biyografisi

0

I. OSMAN (Osman Gazi) (Söğüt 1258-1326)

Oğuzların Kayı boyuna mensub Ertuğrul Gazi’nin küçük oğlu olan Osman Gazi 1281 yılında babasından kalan beyliğin başına geçer. Bizanslılarla yaptığı savaşlardaki başarıların dan memnun kalan Selçuk Sultanı II. Gıyaseddin Mesud, ona, beylik alameti olarak bir ak sancak, tuğ, mehterhane ve “Osman Şah” diye başlayan bir menşur (mektup) gönderir. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi bu arada Birecik’te tekkesi bulunan ve irşatla meşgul olan Şeyh Edebali’nin sohbetlerine devam eder.

Çeşitli Osmanlı tarihlerinde anlatılan bir rivayete göre, bir gece şeyhin evinde misafir kalan Osman Gazi, uykuda bir rüya görür. Şeyhin koynundan çıkan bir ay kendisine doğru gelir, bu arada gövdesinden bir ağaç çıkar ki, gölgesi bütün alemi tutmaktadır; dalları ise üç kıta ufkunun sonuna kadar karaları ve denizleri kaplamaktadır. Ağacın kökünden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna fışkırmakta, vadilerde haşmetli kale ve kubbelerle süslü şehirler görünmektedir. Uykudan uyanan Osman Gazi, rüyasını hemen şeyhe nakledince, şeyh ona, Cenab-ı Hakk’ın kendisine ve ondan gelecek nesle padişahlık verdiğini ve kızı Malhun Hatun’un da helali olduğunu bildirir. Bu hadiseden sonra Osman Gazi Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenir ve Eskişehir Haymana, Karaca hisar, Yar hisar, Göynük, Taraklı Yenicesi Yenişehir ve Yundhisar’ı fetheder. Bursa’nın fethini görmeden, henüz altmış dokuz yaşında iken nikris hastalığından vefat eder, cenazesi daha sonra vasiyetine uyularak Gümüşlü Kümbed denilen yere gömülür.

Paylaş

Yorumlar