Oruca niyet vakti ne zaman sona erer

0

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor: “Ramazandan önce oruç tutmayınız, hilâlle oruca başlayın; (Şevval) hilalini görmekle de oruç açınız. Eğer bir bulut hilâli görmenizi engellerse o vakitte onu (Ramazanı) otuz güne tamamlayınız”. (Tirmizi)

 

 

Sahura Kalkmanın Bereketi:

 

Peygamber Efendimiz (sav) “Bizimle ehli Kitabın orucu arasındaki fark Sahur yemeğidir” ve “Bereket üç şeydedir. Cemaat, tirid ve sahur” buyurmaktadır.  Peygamber Efendimiz (sav)  bereket olarak nitelendirdiği sahuru terketmek sünnete aykırıdır. Çünkü sahur yemeği sünnete uymaktır. İnsanlar için oruçta elbette güçlük vardır. Çünkü  sahur, Peygamberimizin buyrulduğu gibi bereketlidir. Efendimiz (sav); “Haydi bereketli gıdaya” sözüyle buna işaret etmiştir.” Sevgili Peygamberimiz (sav), “Sahur bereket yemeğidir, biriniz bir şey bulamayıp bir yudum su içse bile onu terketmeyiniz. Çünkü Allah  Teala ve Melekleri sahur yemeği yiyenlere dua ve mağfiret eder ve “Mü’minin sahur yemeğinin en bereketlisi ve makbul olanı hurmadır” buyurmaktadır. Hz. Muhammed (sav)  sünneti, sahuru fecre kadar uzatmaktı. 

 

Oruc ve  Niyet 

 

Ramazan ayında  şafak sökmeden niyet etmek farzdır.  Hz. Peygamber  (sav), “Fecirden önce oruca niyetlenmiyenin orucu yoktur” buyurmaktadır. Yine “Oruca geceden niyetlenmeyen kimsenin orucu yoktur” buyurmuştur.  Niyetin yeri kalptir.  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)  Ashab’ından niyetlerini dil ile söyledikleri asla nakledilmemiştir. 

 

Bakara, 2/187 ayette “… Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için sonra geceye kadar orucu tamamlayın…” 

Fecir iki çeşittir; Fecr-i Kazib: Bu fecirde sabah namazının vakti girmiş olmaz. Oruç tutacak olan bir kimsenin bu vakitte yemek yemesi haram değildir. Bu fecrin alâmeti; ufukta dimdik duran, kurt kuyruğu şeklindeki uzun bir aydınlıktır.

Fecr-i Sadık: Sabah namazı vakti girmiştir. Bundan sonra yeme içme kesilir. Fecr-i sadık, ufuk boyunca dağların ve tepelerin üzerindeki yaygın bir beyazlıktır. İftar vakti ise; doğu tarafından karanlığın başladığı, bati tarafından da gündüz sona erip güneşin yuvarlaklığını yitirdiği vakittir. Çünkü; PeGece buradan yayılmaya başlar, gündüz buradan sona erer ve güneş de batarsa oruçlu iftarı açar” buyurmaktadır. Bu, güneşin tamamen batması demektir, aydınlığı kalsa bile hüküm aynıdır.  ( Buhari Müslim)ygamber Efendimiz (sav), ”

 

İftara acele davranmak: İftara acele etmek Peygamberimizin (sav)  sünnetlerindendir. Bunda yahudi ve hıristiyan milleti’ne muhalefet vardır. Çünkü Onlar iftarlarini yıldızlar parlayıncaya kadar geciktirirlerdi. Peygamberimiz (sav)  “İnsanlar, iftar için acele ettikleri sürece hayır içerisindedirler” buyurmuştur. ( Buhârî, Muslim ) Bir diğer hadiste Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor, “Ümmetim, iftarlarında yıldızların çıkmasını beklemedikçe benim sünnetim üzeredirler”( Sahihtir. İbni Hibbân)

Akşam Namazını Kılmadan  Önce İftar Etmek: Enes (ra) şöyle der, ” Hz. Muhammed (sav), namaz kılmadan önce yaş hurmayla iftar ederdi. Bu olmazsa kuru hurma ile iftar eder, o da olmazsa birkaç yudumluk suyla iftar ederdi” (Ebu Dâvûd.)

İftar duası: İftar sırasında  duâ etmek Sünnettir.  Peygamberimiz (sav) : “Oruç’lunun iftar anındaki duası icabet edilen bir duadır” buyurmuştur. (Sahihtir, İbni Mâce.) Efendimiz, iftardan önce, “Allahım! Senin rizan için oruç tuttum, senin rızkın ile orucumu açıyorum” İftardan sonra da şöyle dua ederdi, “Susuzluk gitti, damarlar islandı, ecir de hak oldu inşaallah”(Ebu Dâvûd.)

 

Paylaş

Yorumlar