“Ölümlü dünya”, “Fani dünya” ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir?

0

Yüce dinimiz İslamiyetin temel inanç esaslarından biri, ahirete imandır. Ahiret kavramı, sözlükte “son, sonra gelen, diğer” gibi anlamlara gelir. İslami bir kavram olarak ise ahiret; dünya hayatını takip eden hayat, dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman demektir.( Ahirete iman ise dünya hayatının sona ermesinden başka bir âlemde yeniden diriltileceğimize, dünyada yaptığımız iyilik ve kötülüklerin karşılığını göreceğimize inanmak demektir.

 

Ölümlü dünya, Sonunda öleceğimiz dünya. Üzerinde ölümün var olduğu dünya, fâni dünya.

Fani ve Ölümlü dünya ne demek?
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti.
Ölümlü.
Geçici.
Fani dünya: İnsanın dünyadaki yaşantısının, geçici ve sonlu olduğunu vurgular. Ne gerek var düşmanlığa şu fani dünyada.

Dünya hayatı fanidir. Yani gelip geçicidir. Elbet bir gün son bulacaktır. “Ölümlü dünya” ve “fani dünya” ifadeleri dünyanın bir sonunun olduğunu, her canlının bir gün can vereceğini ve dünyada ebedi bir hayatın mümkün olmadığını ifade eder. Baki olan hayat ise sadece ahiret hayatıdır.

Paylaş

Yorumlar