Nikahı haram olanlar | Kimlerle evlenmek haramdır

0

 Nikahı haram olanlar ? Kimlerle evlenmek haramdır? Kişinin; annesini ve ninesini, kızlarını veya kızlarının kızlarını, kızkardeşlerini ve kızkardeşlerinin kızlarını, kızkardeşlerinin çocuklarının kızlarını, erkek kardeşlerinin kızlarını ve onların çocuklarının kızlarını, halalarını ve teyzelerini nikâhlaması haramdır.

Yine, hanımının annesi ile onun gerek neseb ve gerek radà (sütünü emme) yönünden babasının veyâ annesinin annelerini ve hanımının kızıyla çocuklarının kızlarını nikahlaması haramdır. Neseb yönünden durum bu olduğu gibi radâ yönünden de böyledir.

Şayed kişi bir kadınla nikâhlanmiş ama, onunla yatmadan boşanmışsa, o kadının kızlarını nikâhlayabilir. Ama onunla yatmışsa, yukarida anlattıklarımızın hepsi ebediyyen ona haram olur. Kendi mülkü de olsa veya şüphe sonucu bir kadınla yatmış olsa, yukarıda hanımından dolayı kendisine haram olanların hepsi onlanlardır.

Yine, babasının hanımını nikahlaması haramdır. Hem ne hem de rada yoluyla babasının ve hanımının hem anne ve hem de ba yönünden büyük anneleriyle evlenemez. Babasının mülk veya şübhe ile yattığı kadını ve babasının oğlunun hanımının nikahlayamaz. Yine oğlunun mülk veya şüphe ile yattığı kadını nikahlaması haramdır.

Şayed biri, bir kadınla evlenir ve sonra babası veya oğlu sübhe sonucu o kadınla yatar yahud kendisi yanlışlıkla evlendiği kadının an. nesi veya kızıyla yatacak olursa nikâh fesholunur.

Yine, kişinin bir anda hem neseb ve hem de rada yönünden iki kız. kardeşi veya bir kadınla o kadının teyzesi veya halasını nikâhı altında bulundurması harâmdır. Neseb yoluyla haram olanlar, rada yoluyla da haramdır. Ancak bir kadın süt verdiği çocuğun babasına ve kardeşlerine harâm değildir.

Kısacası süt emen kişiye, süt emdiği kadın ile bütün kızları haramdır. Süt emenin kardeşine ise, ne süt emziren ve ne de onun bütün kızları haram olur. Yine; süt emen kıza, süt emzirenin bütün çocukları haramdır. Çünkü hepsi onun süt kardeşi olur. Ama süt emenin kızkardeşleri için bu durum sözkonusu değildir 

Paylaş

Yorumlar