Niçin Hacca Gidiyoruz Hac Kimlere Farzdır Hacca Dair Her Şey

0

Hac Nedir? 

Dinimizde İslamın şartlarından birisi de hac vazifesini yerine getirmektir. Hac, belirli bir vakitte Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri usulüne uygun olarak ziyarette bulunmak ve buralarda yapılması gereken dini vazifeleri yerine getirmektir. Hac hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir. Dinen zengin olan her Müslümanın ömründe bir kere hacca gitmesi farzdır.

 

Hac Kimlere Farzdır?
< Akıllı olan ve ergenlik ( bulüğ ) yaşına girmiş Müslümanlara
< Hacca gidip gelecek maddi olanağı olanlar için.
< Hacca gitmesine engel olacak bir sağlık problemi olmayanlara için.
< Hacca gidecek kişinin yol güvenli olanlara
< Özgürlüğü kısıtlanmamış olanlar için.

 

Haccın Farzları Nedir?
< İhram
< Kabe’yi tavaf
< Arafatta vakfe

 

Niçin Hacca Gidiyoruz?
Haccı da diğer ibadetler gibi  Yüce Mevlamızın rızası için yaparız. Şu da var ki diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi hacda da pek çok faydaları, güzellikleri vardır. Hac, farklı şehirlerde farklı ülkelerde yaşayan Müminlerin
kaynaşmasına, tanışmasına sebep olur. Müslümanların, birbirlerini daha çok tanıdıkları, sevdikleri, bir araya geldikleri bu ibadetle birlik ve beraberlikler çoğalır.

Bir diğer faydası da Hac, aynı anda binlerce insanın bir arada toplanması ile mahşer yerine andırır. Adeta mahşer gününün bir provası olan hacda kıyameti hatırlarız.   Cenab-ı Hak’a hesap vereceğimizi düşünürüz.  Tüm  bunlar hayatımıza çeki düzen vermemizi,  Yüce Mevlamızın  istediği gibi bir kul olmaya çalışmamızı kolaylaştırır.

Hacda her milletten, her kültürden insanlarla karşılaşırız. Çok farklı bir kültürel atmosfere gireriz. Orada  farklı farklı insanlarla geçinmeyi, onların yaptıkları yanlışlara  karşı sabretmeyi öğreniriz.  Her şeye rağmen Müslüman kardeşlerimizi tanımanın sevincini duyar, birlik ve beraberlik duygusunu en iyi şekilde benimseriz..
O kutsal mekanda insanların  Yüce Allah önünde eşit olduğunu kavrarız.  Cenab-ı Allah için
makam, mevki, maddiyat gibi hususların hiç de kıymetli olmadığını daha iyi biliriz.  Cenab-ı Hak  katında bunların değil,  Yüce Allah’a olan bağlılığımızın, sevgimizin, kulluğumuzun kıymetli olduğunu görürüz.

Telbiye nedir?
İhrama niyet ettikten sonra okunan duadır.

Emrin baş üstüne Allah’ım, başüstüne…

Emrin baş üstüne ey ortağı olmayan! Baş üstüne…

Tek öveceğim sensin, tüm övgülerim sana…

Kavuştuğum nimetlerin hepsi senindir. Her şey de senin… Yoktur ortağın senin.

 

Hac Çeşitleri
Yapılışına göre üç çeşit hac vardır. Hac ile beraber umrenin de yapılıp yapılmamasına göre bu farklı hac çeşitlerinden bahsederiz. Hacca giden kişi bu hac çeşitlerinden istediğini yapabilir.
1. İfrad Haccı: Burada sadece hac yapılır. Umre yapılmaz.
2. Temettu Haccı: Önce umre yapılır. İhramdan çıkıldıktan
sonra hacca niyet edilir ve yeniden ihrama girilir.
3. Kıran Haccı: Önce umre yapılır. İhramdan çıkmadan hac da yapılır.

 

Hacca Dair Her Şey

Mikat: Hacı adaylarının ihram giymeden geçmemeleri gereken yerlerdir.
İhram: Normal zamanlarda serbest olduğu halde hac süresi boyunca yasak olan davranışlardır.  İhramlı iken, güzel kokular sürmek, çiçek koparmak, Cinsel ilişki ve cinsel ilişkiye götüren davranışlarda bulunmak. tıraş olmak gibi.
Vakfe: Kurban bayramının arefesinde hac  görevini yerine getiren kişinin belirli bir zaman içinde Arafat denilen yerde durmaktır.
Şavt: Hacerül Esved Den başlayarak Kabe’nin etrafında yedi kere  dönmektir.
Tavaf: Hacerülesvedden başlayarak Kabe’nin etrafında yedi kere dönmektir.
Sa’y: Safa ve Merve tepeleri arasında 7  defa gidip gelmek demektir.
Şeytan Taşlama: Mina’da <küçük cemre, orta cemre ve akabe cemresi<adı verilen yerlere küçük taşların atılmasıdır. Burada temsili olarak şeytan taşlanır.

 

 

Paylaş

Yorumlar