Nazar Ayeti Arapça Yazılışı | Nazar Duası Okunuşu Anlamı

0

 Geçmişte ve günümüze kadar  insanlar nazardan korunmak için, mavi boncuk, delikli taş, nal, yumurta kabuğu  buna benzer nazarlıklar, hocaya muska yaptırma, kurşun dökme  ne yazık ki  bunun gibi şeyler yapılmaktadır. Bunlar sadece batıl inançlar arasındadır.  Böyle şeyler Dinimizde haramdır.

 

Peygamberimiz Nazar Hakkında bizlere şöyle tavsiye ediyor

Alemlere  rahmet gönderilen Peygamberimiz (sav) “Nazar’dan  Cenab-ı Allah (cc) sığınınız. Çünkü göz (değmesi) gerçektir.” hadis-i şerifte anlaşıldığı gibi  Dinimizde nazarın varlığı kabul edilmiştir, ama, nazardan korunmak için nazar boncuğu yahut muska taşımak  buna benzer pratikler uygulamak yasaktır.

Bu konuyla alakalı  İbn-i Mes’ud (ra.anha) alınan bir hadis-i şerifte  “Ağrıları, dertleri gidermek için ne olduğu meçhul şeylerle muska yazarak afsun yapmak, (nazar’ı ve sair belâyı gidermek için boncuk takmak, kadınların kocalarına kendilerini sevdirmek için sihir yapmak şirktir.” naklediliyor.  Bunun yanı sıra  Cenab-ı Hak insanlara Felak süresi   ve Nas surelerinde büyücülerin kötülüklerinden, cinlerden, vesvecinin şerrinden kaçarak kendisine sığınmayı  buyurmuştur.

 

Nazar Duası Arapça Okunuşu

 

nazar duası

 

Nazar Duasının Türkçe Okunuşu:

 

Ve in yekadullezine keferü leyuzlikün ke biebsarihim lemmâ semiu zikre ve yekulün innehu le mecnünun ve ma huve illâ zikrun lil âlemin.

 

Nazar Duasının Manası:

 

Gerçekten o küfredenler Kuran-ı kerimi işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O mutlaka bir mecnundur“ diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır

Paylaş

Yorumlar