Nas Suresi, Nas suresi anlamı ve Arapça okunuşu

0

Nas suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir? Nas suresi ve anlamı nedir? Nas suresinin okunuşu, anlamı ve tefsiri. Cinlerin ve insanların şerrinden korunmak için okunması tavsiye edilen sure; Nas suresinin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı…

Nâs suresine adını veren “Nâs” kavramı, insanlar anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’in 114. ve sonuncu suresi olan Nâs suresi, 6 ayettir. Surenin Mekke Dönemi’nde nazil olduğunu söyleyen âlimler yanında, Medine Dönemi’nde nazil olduğu görüşünde olan âlimler de vardır. Nâs suresine, Felak suresi ile birlikte “Muavvizeteyn sureleri” denilmektedir. Muavvizeteyn, “iki sığınılan” demektir. Nâs suresinde kötü insanların, cinlerin ve şeytanların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği hatırlatılmaktadır. Çünkü bunlar, insanın kalbine vesvese vermekte, onu kuruntu ve şüphelere sevk etmektedir. Öyleyse insan, bütün kötülüklerden ve kötü varlıklardan Allah’a (c.c.) sığınmalıdır. Bilmelidir ki Allah (c.c.) dilemedikçe hiç kimse, bir başkasına zarar veremez.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Felâk ve Nâs surelerini okuyarak kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınmayı ilke edinmiştir. Hz. Aişe’nin (r.a.)* haber verdiğine göre Hz. Peygamber (s.a.v.), rahatsızlandığında ya da yatağa gireceği zaman İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini üç kez okur ve avuçlarına üflerdi. Sonra da ellerinin yetiştiği yere kadar vücudunu sıvazlardı. (bk. Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 14; Daavât, 12.)

Nas Suresi Arapça Okunuşu

Nas Suresi Türkçe Okunuşu 

Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî
sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs.

Nas Suresinin Anlamı

“İnsanların kalplerine vesvese veren, (insanların Allah’ı andığı zaman) gizlenen, gerek
cinlerden gerekse insanlardan olan her şeytanın şerrinden insanların Rabb’ine, insanların
Melik’ine, insanların İlahı’ına sığınırım.”

Paylaş

Yorumlar