Namık Kemal kimdir? Kısaca hayatı ve eserleri

0

Namık Kemal Kimdir? Hayatı Eserleri Edebi Kişiliği

NAMIK KEMAL (Tekirdağ 1840 Sakız Adası 1888) Çocukluğunu dedesi Abdüllatif Paşa’nın  yanında Kars, Sofya gibi Osmanlı  imparatorluğunun çeşitli vilayetlerinde geçiren Namık Kemal hususi bir tahsil gördü. 1857’de İstanbul’a geri döndükten sonra Tercüme Odası’na memur oldu (1863). Şinasi ile tanıştı ve Tasviri efkar gazetesinde yazılar yazmaya başladı.

Şinasi Paris’e gidince (1865), gazeteyi o çıkardı. Bu arada, devrin idaresine karşı gizli olarak kurulan bir ihtilal cemiyeti mahiyetindeki Yeni Osmanlılar Cemiyetinin kuruluşunda yer aldı. Cemiyet, hükmet tarafından haber alınıp mensupları tevkif edilmeye başlayınca, Ziya Paşa ile beraber Paris’e kaçtı (1867). Londra’da diğer arkadaşlarıyla beraber Hürriyet gazetesini çıkardı (1868). İki yıl sonra İstanbul’a dönünce İbret’i neșretti, bir süre sonra mutasarrıf olarak Gelibolu’ya gönderildi. Azledilince, İstanbul’a geldi. Vatan Yahut Silistre adlı milli hislere tercüman olan piyesinin Gedik paşa tiyatrosunda oynanması üzerine (1873), Magosaya sürüldü. Abdülaziz’in tahttan inilmesiyle siyasi suçlular affedilince 38 ay kaldığı Magosa’dan İstanbul’a döndü (1876). Kanun-i Esasi Encümenin de çalıştı. Daha sonra Midilli adasına sürüldü ve oraya mutasarrıf oldu (1879).

Edebiyat zevki, divan şiiri yazmakla başlayan Namık Kemal, Tanzimat devrinin gür sesli ve dava adamı şair ve yazarlarından biridir. Bütün eserlerinin özünde, din, vatan, millet, kardeşlik, eşitlik, milliyet, adalet ve hürriyet gibi mukaddes kavramların yer aldığı görülür. Bilhassa Devr-i İstila, Evrak-ı Perişan, Vatan Yahut Silistre, Celaleddin Harzemşah, Cezmi gibi eserlerinde İttihad-ı İslam ideolojisinin dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu için yegane kurtarıcı olduğu fikrinden hareket eden yazar, İslam dininin bütün Müslümanlar için ilelebet birleştirici bir rolü olduğuna kanidir.

Diğer eserlerinin başlıcaları şunlardır: Akif Bey Gülnihal, Kara Bela, İntibah, Takib-i Harabat, Tahrib-i Harabat, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşa’ya Mektup.

Paylaş

Yorumlar