Namazın farzları Namazın içindeki ve dışındaki farzlar nelerdir

0

NAMAZIN FARZLARI

Namazın farzları on ikidir. Bunların altısı namaza başlamadan önceye, altısı namaza aittir. İlk altıya “şart”, son altıya “rükün” denir. Namaza başlamadan bulunması gereken şartlar:

1)Hadesten taharet (bk.Hades)

2) Necasetten taharet.

3) Setr-i avret

4) istikbal-i kıble

5) Vakit

6)Niyet

1) Hadesten taharet. Manevi ve hükmi pisliklerden temizlenmek demektir. Bu da küçük ve büyük hades olmak üzere ikiye ayrılır. Abdestsiz olmaya küçük hades, cünüp olmaya büyük hades denir. Bunlardan temizlenmek gerekir.

2)Necasetten taharet.
Namaz kılacak kimsenin üstünü başını ve namaz kılacağı yeri her türlü pislikten temizlenmesi gerekir. Necaset iki kısımdır. Necaset-i galize, Necaset-i halife. Necaset-i galize: İnsan pisliği, kan, sidik, meni, mezi, irin, sari su, hayvan kanı, eti yenmeyen hayvanları tersi, eti yenenlerden de dana ve kümes hayvanlarının tersi… Bunlardan 2-3 gr. (veya avuç ayası kadar yer) pislik insanın üstünde veya namaz kılacağı yerde bulunursa namaza mani teşkil eder.

Hafif necaset: Atin ve eti yenmeyen hayvanların sidikleri, eti yenen ve yenmeyen kuşların pisliği gibi pislikler namaza engel teşkil etmez. (üzerinde bulunduğu uzvun dörtte birinden fazla olmamak şartıyla.

3) Setr-i Avret: Avret mahallerini kapatmak. Erkeklerde göbekten diz kapağı altına kadarki bölge avret mahallidir. Kadınlarda ise el-bileklerinden itibaren sac bitimine kadar, kulak ve boğaz hariç, ayak- ayak bileklerinde itibaren- hariç bütün vücudu avrettir.  Bundan kasıt da kişinin ayakta iken görünen halidir.

4) İstikbal-i kıble: Kabe’ye yönelmek. Namazda Kabe’ye yönelmekte farzdır. Harem-i şerifte olanlar Kabe’ye yönelir, Harem dışında kalanlar Kabe’nin bulunduğu yöne doğru yönelirler.

5)Vakit: Farz ve vacip namazların kılınabilmesi için namazlarının girmiş olması şarttır. Namazı vaktinde kılmak vaciptir.

6)Niyet: Namaza başlamadan niyet etmek de farzdır. “Allah rızası için” deyip namazın adı anılır ve niyet edilir. Mesela “Niyet ettim Alla rızası için bugünkü Sabah namazının farzını kılmağa” denir ve namaza başlanır.

Namaza başladıktan sonra bulunması gereken farzlar:
1) iftitah tekbiri, Namaza elleri kulak memelerine götürüp “Allahu ekber” diyerek başlamak.
2)Kıyam. Ayakta durmak.
3)Kıraat. Kur’an’dan bir miktar okumak.
4)Rukû  5) Sücûd.
6)Ka’de-i ahire. Son oturuşta “Et tehiyyat”okuyacak kadar oturmak. Bunlar namazın rükünleridir. Biri terk edildiği zaman namaz bozulur. Namazın vacip ve sünnetleri, namazı bozan şeyler ve adabı hakkında imihal kitaplarına bakılmalıdır.

Paylaş

Yorumlar