Namazdan Sonra Yapılacak En Güzel Dua

0

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuşlardır;“Bir cümle semavi kitapların anahtarı”Rahman, Rahim Allah adı ile” dir; yani besmeledir.” (Râmüzü’l-ehadis, 241, Suyüti, el-CâmiüsSağir, no: 3111)

 

Her Namazdan Sonra Edilecek Dua

 

Li-ilâfi Kureyş süresini sabah ve akşam veya beş vakit namazın arkasından en az 11 defa okumaya devam edilirse  Cenab- Allah’ın izniyle kişinin hayat tehlikesinden emin kalacağını İmam Rabbâni, Mektübat’ında haber veriyor.

 

Namazdan Sonra  Edilecek Dua

 

Hz. Muhammed Mustafa (sav) namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve: “Kendisinden başka ilâh bulunmayan Rahman ve Rahim olan Allah (cc) adıyla. Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!” diye dua ederlerdi. (Heysemi, X, 144)

 

Farz Namazı Kılındığı Zaman Okunacak Dua

“Farz namazı kıldığınız zaman, her bir farz namazdan sonra 10 kere: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur, sâdece O vardır. O tektir ve şeriki (ortağı) yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye kâdirdir” böyle dua ediniz buyurmuştur. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır” buyurmuşlardır. (Bkz. Müslim, Zikr, 30)

 

Camiye Girerken ve Çıktıktan Sonra Okunacak Dua

 

Nebi (sav) şöyle buyuruyor: Sizden biriniz mescide girdiği vakit peygambere salat ve selam getirsin. Sonra “Ey Rabbim! Bana rahmetinin kapılarını aç!” desin. (Ebü Davud, Salat, 18/465)
Çıkarken de peygambere salât ve selâm etsin ardından: “Ey Rabbim! Beni şeytandan koru” desin. (İbn Mâce, Mesâcid, 13)

 

Ezan Duası

 

Cabir bin Abdullah (ra.anha) şöyle rivayet edilmiştir, Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar;
Kim ezanı işittiği zaman: “Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın Rabbi! Hazret-i Muhammed aleyhissalatü
vesselam’a Vesile’yi ve fazileti ver. O’nu vahdettiğin Makam-ı Mahmüd’a ulaştır!”  söylese ona kıyamet günü mutlaka şefaat ederim.” buyuruyor. Efendimiz. (Buhari, Ezan, 8; Ebü Davüd, Salat, 37/529)

Paylaş

Yorumlar