Namaz Nasıl Kılınır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı

1

Namaz Nasıl Kılınır?

Kur’an’da Allah namazın Müslümanı bütün kötülüklerden uzaklaştırdığını bildiriyor. Bu durumda namazın kılan fakat sürekli kötülük yapan bir insanın durumunu nasıl yorumlayabilirsiniz? Acaba bu kimse İslam’ın istediği manada gerçek bir namaz kılmakta mıdır? Yüce Peygamberimiz “Hırsızların en kötüsü namazından çalandır” buyuruyor. İnsan namazından nasıl çalar? Bedenin gıdası yiyecekler olduğu gibi, ruhun gıdası da ibadettir. Besinsiz bedenler öleceğine göre, besinin almayan ruh da aynı şekilde yıpranmaz mı?Namaz bir disiplin işidir. İnsana zamanını kullanmasını öğretir. Belli bir metod verir. Diğer yanda insan ruhunu kanatlandırıp ilahi ufuklara yükseldi. yük veliler, ermiş kişiler hep bir ağızdan böyle lerdir. Sizler tembelliği bırakıp en az 40 gün beş mazınızı kılarak yukarıdaki söylenenleri kendi ispatlamayı denemek istemez misiniz?

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR

Sabah Namazının 2 Rekat Sünnetinin Kılınışı

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz.
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke‘yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.
2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Sabah Namazının Farzı

Iki rekat sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra, iki rekat da sabah namazının farzını kılmak üzere ayağa kalkarız. Ancak tek başımıza kılıyorsak kamet getiririz. Kamet şöyle getirilir:

Allahu ekber. Allahü ekber. Allahu ekber. Allahü ekber. Eshedü ellâ ilâhe illallah. Eşhedü ellâ ilâhe illallah. Eshedü enne Muhammeden Rasûlullah. Eshedü enne Muhammeden Rasûlullah Hayye alessalâh Hayye alessalâh Hayye alelfelâh Hayye alelfelâh Kad kâmetis salah Kad kâmetis salâh Allahü ekber. Allahü ekber. Lâ ilâhe illallah.

Anlamı: Allah en yücedir. (4 defa)

Allah’dan başka ilâh olmadığına şehadet ederim. 12 defa)

Hz. Muhammed’in Allah’ın Peygamberi olduğuna şehadet ederim (2 defa)

Haydin namaza (2 defa) Haydin kurtuluşa (2 defa) Namaz başladı (2 defa) Allah en yücedir (2 defa) Allah’dan başka ilah yoktur. (Ezan da kâmet gibidir. Ancak ezanda namaz başladı anlamına gelen “Kad kâmetis salâh” yoktur. Sabah ezanında “Kad kametis salah” yerine “Namaz uykudan hayırlıdır” anlamına gelen “Essalâtü hayrun minennevm.” okunur.)

Kadınlar farz namazlara başlarken kamet getirmezler. Kametten sonra sabah namazının farzını da tıpkı sünneti gibi kılarız. Yalnız “Sabah namazının farzına diye niyet ederiz.

Sünnet namazlarda olsun, farz namazlarda olsun Fatiha Süresi’ni okuduktan sonra Kur’an’dan istediğimiz sure veya ayeti okuyabiliriz. Ancak bu süre veya ayetleri okurken yukarıdan aşağıya doğru bir sıra takip ederiz.

ÖGLE NAMAZI NASIL KILINIR

Öğle namazı, dördü sünnet, dördü farz, ikisi de son sünnet olmak üzere on rekattır.

Öğle namazının vakti girdikten sonra önce dört rekat öğle namazının sünnetini kılarız. “Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının dört rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz. İlk iki rekatın tıpkı sabah namazının sünneti gibi kıldıktan sonra oturup “Ettehiyyatü” duasını sonuna kadar okuyup bitirince “Allahü Ekber” diyerek üçüncü rekata kalkarız. Besmele Çekerek Fatiha Süresi’ni sonuna kadar okuduktan sonra başka bu sure okuyarak rüku ve secdeleri yapar ve otururuz. siyle Ettehiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik Rabbena dualarını okuyarak selam veririz.

Öğle Namazının Farzı

Öğle namazının dört rekat sünnetini kılınca ayağa kalkıp (erkekler) kâmet getiririz. “Öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederiz.

Öğle namazının farzı da tıpkı, öğle namazının sünneti gibi kılınır. Ancak öğle namazının üçüncü ve dördüncü rekatlarında yalnız Fatiha Süresini okuruz. Başka hiçbir sure okumayız.

Öğle Namazının Son Sünneti

Öğle namazının iki rekat son sünneti de tıpkı sabah namazının sünneti gibi kılınır. Yalnız başlarken, “Niyet ettim öğle namazının son sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR

İkindi namazı dördü sünnet, dördü farz olmak üzere sekiz rekattır.

Önce dört rekat ikindi namazının sünnetini kılarız. “Niyet ettim ikindi namazının sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz.

İkindi namazının sünneti tıpkı öğle namazının sünneti gibi kılınır. Ancak ikindi namazının sünnetini kılarken ikinci rekattan sonra oturduğumuzda Ettehiyyatü duası ile birlikte Allahümmesalli ve Allahümmebarik dualarını da sonuna kadar okuruz. Üçüncü rekata başlarken Sübhaneke duasını okur, Eûzü Besmele ile başlarız.

İkindi Namazının Farzı

İkindi namazının farzı tıpkı öğle namazının farzı gibidir. Tek farkı niyettir.

Akşam namazının farzına başlarken önce kamet getiririz. “Akşam namazının farzını kılmaya” diye niyet ederiz. Akşam namazının farzı, son bir rekat eksik olmak üzere öğle ve ikindi namazlarının farzı gibi kılınır.

Akşam namazının iki rekat sünneti de tıpkı öğle namazının son iki rekat sünneti gibi kılınır.

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR

Yatsı namazı dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet ve üç rekat da vitir namazı olmak üzere on üç rekattır.

Önce dört rekat yatsı namazının sünnetini kılarız. Sonra dört rekat da farzını kılarız. Yatsı namazının sünnet ve farzını tıpkı ikindi namazının sünneti ve fara gibi kılarız.

Bundan sonra akşam namazının iki rekat sünneti giu yatsı namazının son sünnetini kılarız

Vitir Namazı Vitir namazı, yatsı namazının son sünnetinden sonra üç rekat olarak kılınan bir namazdır.

“Niyet ettim Allah rızası için vitir namazı kılmaya” diye niyet ettikten sonra, her rekatında sünnetlerde olduğu gibi Fatiha Süresinden sonra sure veya ayet okuruz. Üçüncü rekatta Fatiha ve bir sure okuduktan sonra namaza başlar gibi ellerimizi kulaklarımıza kadar kaldırıp “Allahü Ekber” der ve ellerimizi tekrar bağlarız. Bundan sonra şu duaları okuruz:

“Allahümme innâ nesteinüke ve nestağfiruke ve nestehdike ve nü’minübike ve netubü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykelhayra küllehu neskürüke velâ nekfürük ve nahleu ve netrükû men yefcürük.”

“Allahümme iyyâke nabüdü ve leke nusalli ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü narci rahmeteke ve nahşa azâbeke inne azâbeke bilküffari mülhik.” Bunlara Kunu duaları denir. Bu duaları bilmiyorsak “Rabbena Atina dualarını okuruz.

Bu duaları okuduktan sonra diğer namazlarda ogibi rükü ve secdeleri yapıp otururuz. Ettehiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena duaların okuyarak selâm veririz.

İşte böylece beş vakit namazın nasıl kılınacağını öğrenmiş oluyoruz.

NAMAZ HANGİ HALLERDE BOZULUR?

Şu durumlarda namazımız bozulur:

a) Namazda konuşmamız,

b) Kendimiz duyabileceğimiz kadar gülmemiz,

c) Namaz kılarken birşey yiyip içmemiz veya çiğnenemiz,

d) Göğsümüzü kıbleden çevirmemiz,

e) Kur’an’ı yanlış okumamız,

f) Namazla ilgili olmayan birşeyle meşgul olmamız,

g) Sebepsiz yere öksürmemiz, ah, of etmemiz, bir acı sebebiyle sesli olarak ağlamamız,

h) Namazın sartlarından birisi eksik olduğu zaman na mazımız bozulur. Yeniden kılmamız gerekir.

Paylaş

Yorumlar