Namaz kılınması yasak mekruh olan vakitler nelerdir?

0

Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerahet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cüheni’den şöyle nakledilmiştir: “Ressul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

Namaz kılınması yasak olan vakitler şunlardır:

Birinci vakit: Sabah namazından güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar yani güneş doğduktan 15-20 dakika sonrasına kadar olan süredir.

İkinci vakit: Zevalden yaklaşık on dakika önce, yani öğle namazının vaktinin girmesinden 10 dakika
öncesine kadar olan süredir.

Üçüncü vakit: İkindi namazından güneş tamamen batıncaya kadar olan kadar olan süredir.

Dinimizde bu vakitler, namaz kılınması yasak olan vakitlerdir.

Bu saydığımız kerahet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınmaz.  Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilavet secdesi” yapılamaz. Fakat kerahet vaktinde okunan secde ayetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.

Güneşin batmasından önceki kerahet vaktinde, yalnızca o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Ancak mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.
Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur:
1-) Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,
2-) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,
3-) Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,
4-) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).

Ebu Said el-Hudri’den şöyle nakledilmiştir: “Resul-i Ekrem Efendimizi (s.a.v) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 271)

Paylaş

Yorumlar