MUTE SAVAŞI HAKKINDA KISA BİLGİ

0

Mute Savaşı Nedir? Mute Savaşı Tarihi, Nedenleri

MUTE SAVAŞI (H.8/629)

Mute Ürdün topraklarında yer alan ve Medine’ye 110 km mesafede olan bir mevkidir. Hz. Peygamber’in. Bizans imparatoru Heraklius’un Busra’daki valisi Şurahbil’e gönderdiği elcisi Haris b. Umeyr’in Gassanilerden bir bedevi tarafından öldürülmesi üzerine Zeyd b. Harise kumandasında üç bin kişilik bir Müslüman ordusu Mute’ye gönderilmiştir. Hz. Peygamber Zeyd şehid olursa Cafer b. Ebi Tâlib, o da şehid olursa Abdullah b. Revaha’nın orduya kumanda etmesini söylemiştir. İslam ordusunun hareketini haber alan Şurahbil Heraklius’tan yardım istemiş o da kalabalık bir orduyu yola çıkarmıştır, İslam ordusu Maan’a gelip burada iki gece kalmış ve bu kadar büyük bir ordu karşısında nasıl davranacaklarını istişare etmişlerdir. Sonunda durumu Resulüllah’a haber vermek ve ondan gelecek emre göre hareket etmeyi kararlaştırmışlardı ki, Abdullah b. Revaha heyecanla ileri atılarak! Ey insanlar, biz ya şehid ya da gazi olmak için yola çıktık, biz sayı ve kuvvet üstünlüğüne güvenerek savaşan insanlar değiliz. Biz din-i mübin uğrunda savaşan insanlarız. Bu işin sonu ya zafer ya da şehidliktir. Haydi ileri, dedi. Bütün Mücahidler de onu tasdik ederek kendisiyle beraber ileri harekata geçtiler.

Belka sınırlarında yüz bin kişiyi aşkın bir orduyla karşılaştılar. Savaş Mute’de başladı. Hz. Peygamber’in sancağını taşıyan Zeyd büyük bir cesaret ve imanla düşman üzerine hücum etti. Fakat düşman mızraklarıyla parçalanarak şehid düştü. Sancağı Cafer aldı ve savaşa devam etti. Sağ kolu kesilince sancağı sol koluna aldı ve ölünceye kadar sancağı yere düşürmeden savaştı. Cafer’in şahadeti üzerine sancağı Abdullah b. Revaha aldı. O da şehid olunca ashab-ı kiramın ricasıyla sancağı Halid b. Velid aldı. Halid b. Velid büyük ve kabiliyetli bir askerdi. Orduyu çok güzel sevk ve idare etti. On saflardaki  mücahidleri arkaya arkadakileri de öne aldı. Düşman, İslam ordusuna yeni iltihaklar olduğunu sanarak geri çekildi. Halid de İslam ordusunu sağ salim Medine’ye getirmeyi başardı. Bu sebeple Hz. Peygamber Halid b. Velid’e “Seyfuliah (Allah’ın kılıcı)” unvanını verdi.

Paylaş

Yorumlar