Mülk (tebarekellezi ) Süresi Arapça Okunuşu ve Fazileti

0

Mülk (tebarekellezi ) SÜRESİNİN FAZİLETİ

Ebû Hüreyre’nin (r.a) rivayet ettiğine göre Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Kur’an-i Kerim’de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan kimseye (kiyamet günü) şefaat eder ve Allah Teala’nın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebareke (Mülk) sûresidir” (Ebu Davud, Salat, 327; Tirmizi, Fezailü’l-Kur’an, 9).

KABİR AZABINDAN KURTULMAK  İÇİN TEBAREKE (MÜLK ) SÜRESİ

Abdurrahman-Tahi (k.s) buyurdu: “Yatsıdan sonra yatmadan önce Tebáreke Suresini okuyunuz. İnsanlara bu süreyi okumayı emrediniz. Bu sürenin okunmasını tarikatin temel amellerinden sayınız. Bu süreyi devamlı şekilde okumanın faydası kabirdeki sorgu sualin kolaylaşması ve varsa kabir azabının hafiflemesidir.

Nitekim İmam-ı. Beycuri hazretleri Tuhfetü’l-Mürid alá Cevheretü’t-Tevhid adlı akaid şerhinde,”Sorguya çekilmemizin ardından kabir azabı gelir” misrasını açıklarken belirttiğine göre: peygamberler, sıddıklar, şehidler, murabıdlar ve ilk duyduğu günden itibaren her gece Tebåreke suresini okuyanlar kabir azabı noktasında istisna tutulacaklardır.”

 

Devamlı şekilde okumaktan maksat, keşinin bunu okumaya alışkanlık haline getirip çoğunlukla duasıdır. Dolayısıyla bir özürden dolayı bir iki kere terk etmesinde bir sakınca yoktur. Tebareke sûresi uyumadan önce okunabileceği gibi, yatmadan önce de (yatsıdan sonra) okunabilir. Bazılarına göre Secde sûresi de aynı mahiyettedir. Ayrıca ölüm Öncesi hastalıgı sırasında İhlâs sûresini okuyan kimse de kabir azabından kurtulur (Abdurrahman-Tâhî, Kitabu’l-İşârât, s. 187 (Kelimåtü’l-Kudsiyye içerisinde).

TEBAREKE (MÜLK ) SÜRESİ ARAPÇA OKUNUŞU

TEBAREKE (MÜLK ) SÜRESİ

tabereke süresi

tabereke süresi

 

Paylaş

Yorumlar