Mülk Suresi Tebareke Kuranda kaçıncı sayfa indiriliş sebebi

0

Mâlik ve sahib olunan ve üzerinde müstakilen tasarruf hakkı bulunan şey; varlık, saltanat demek olup, Kur’ân- Kerîm’ de hükümranlık, hakimiyet anlamında  Cenab-ı Allah hakkında kullanıldığı gibi, Allah (c.c) mülkiyet ve mutlak tasarrufundaki bütün semavi ve dünyevi varlıklar anlamında da kullanılmıştır.

Tasavvufta “Mülk”, şehadet âlemi, tabiİ ve hissedilir âlem demek olup “Melekût âlemi’nin mukabilidir.

İslâm hukukunda “Mülk”, insanın mâlik ve sahib olduğu, bizzat ve bağımsız olarak tasarrufa yetkili olduğu ayn; nakid veya menfaat anlamına gelen bir tâbirdir. Miras, hibe, satın alma gibi nedenlerden biriyle kayıtlı olmaksızın beyan edilen mülkiyete “Mutlak mülk”; bu tür sebeblerden biriyle mukayyed olarak beyan edilen mülkiyete ise “Mukayyed mülk”

Mülk Suresi Tebareke Kuranda kaçıncı sayfa indiriliş sebebi

Kur’ân-Kerimin 67. süresidir. Mekke’de inmiş olup 30 âyettir. 29. cüzdedir sayfa 561’de başlar ve 563. sayfada sona erir. Sürenin adı 1. âyette geçer. “Tebâreke süresi” diye de anılır.

Mülk (mutlak hükümranlık) kendi elinde bulunan  Cenab-ı Allah’ın şanını yüceltmekle başlayan Mülk süresinde, hayatın ve ölümün yaratılış sebebi, âlemindeki kusursuz nizam, inkârcıların âhiretteki acıklı, vahim durumu ve iti rafları,  Cenan-ı Allah’ın, gizli açık her şeye vâkıf olduğu ifade edilir. İnsanlara, ikaz edici bazı sorular yönetilir ve Allah’ın insan oğluna lütufları hatırlatılır.

 

Paylaş

Yorumlar