MÜKELLEF NEDİR? İSLAMDA MÜKELLEF OLMANIN ŞARTLARI

0

MÜKELLEF (YÜKÜMLÜ) KİME DENİR?

İslam, iman, ibadet ve ahlak üzerine kurulmuş üçlü bir sacayağına benzer. Bunlarsız İslam düşünülemez. Daha önceki derslerimizde iman ve ibadetin ne demek olduğunu öğrendik. Ahlaki görevlerimizin de neler olduğunu kısaca anlattık. Ancak bizim bir Müslüman olarak bilmemiz gereken bazı deyimler vardır. Bu deyimleri öğrenmeden ibadet ve ahlakla ilgili davranışlarımızın önemini tam olarak değerlendiremeyiz. Bu deyimlerin başında mükelleflik gelmektedir.

İslâm. Müslümana bir takım görevler yüklemiştir. Müslüman bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bir insanın sadece “Ben Müslümanım” demesi yeterli değildir. Gerçek Müslüman Allah’a inanmakla birlikte İslam’ın buyruklarını da yerine getirir. Bir Müslümanın buyruklarını yerine getirmekle yükümlü olmasına mükellefiyet denir. Bu görevleri yüklenmiş olan Müslümana da Mükellef adı verilir.

Müslümanın Allah’ın buyruklarına ve yasaklarına uymakla görevli ve onlardan sorumlu tutulabilmesi için belirli şartlar vardır. Bunlara mükellefliğin şartları denir. Bunlara mükellefli şartlardan birincisi akıl, ikincisi de büluğ (ergenlik) çağına girmektir.

Akıl, Yüce Allah’ın insana verdiği en büyük hazinedir. İnsanı diğer canlılardan ayıran da akıldır. Bir Müslüman, iyi ile kötüyü, faydalı ile zararlıyı birbirinden ayırmaya gücü yetecek ve yaptıklarının şuuruna varabilecek bir akla sahip olmakla, İslâm’da mükellef tutulur. Akılsız olanlar ve henüz aklı gelişmemiş olan çocuklar İslam’ın buyruklarıyla yükümlü değillerdir.
Mükellefliğin ikinci şartı erginlik çağıdır. Erginlik çağına girmek bir Müslümanın çocukluk çağından çıkarak erkeklik veya kadınlık çağına girmiş olması demektir. Bülug yaşı bölgelere ve aldıkları besinlere göre insanlarda değişmektedir. Genellikle erkek çocuklar 12-15, kız çocuklar 9-15 yaşları arasında büluğa ererler. 15 yaşını dolduran her Müslüman, mükellef sayılır. Mükelleflik şartlarını taşıyan her Müslüman Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak zorundadır. İnsan bu görevlerinden dolayı Allah’a karşı sorumludur.

Paylaş

Yorumlar