Muharrem Ayı Aşüre Günü Oruçu Ne Zaman | Kaç gün tutulur

0

 

“Aşüre” kelimesinin anlam ve kökeni. Arapça kaynaklarda tam olarak “Aşüre” şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan “aşr” ve “aşir” veya develerin güdülmesiyle ilgili “ışr” kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu
gibi, Arapça’da “faüla” vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice’den geldiğinden bazı bilgilerde vardır. Ama  çoğu alimler bu görüşe katılmayıp, kelimenin Arapça asıllı olduğunu söylemektedirler. Aşura Günü  Muharrem ayının 10. günüdür.

Muharrem ayında oruç tutmanın fazileti

Aşura Günü  Yüce Allah (cc)  katında büyük önem taşır. Bu günlerde oruç tutmak  fazileti çoktur. İbni Abbas(ra.anha)’dan  şöyle rivayet edilmiştir:  Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur; Bir kimse Muharrem ayında bir gün oruç tutar ise onun için her güne otuz günlük oruç sevabı vardır.”Ey Allah’ın Resulü! Ramazan ayı dışında oruç tutmam için bana bir ay söyle!” Bunun üzerine  Peygamberimiz (sav); “Eğer ramazan dışında bir ay boyunca oruç tutacaksan, muharremi tut. Muhakkak ki o, Allah(cc)’ın ayıdır. O ayda öyle bir gün vardır ki Allah Teala tövbe edenlerin tövbesini kabul eder…”

Hz. Muhammed (sav) hayatının son dönemlerinde aşure gününü tek olarak tutmadı; bilakis aşure gününe bir gün daha ekleyerek iki gün üst üste oruç tuttu. Bunu da Ehl-i kitaba muhalefet olsun, diye yaptı.

Bu konuyla alakalı İbn Abbas(ra.anha)’tan  şöyle rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) aşure gününde oruç tutup, insanlara da oruç tutmalarını emredince ashab;“Ey Allah’ın Resulü! Aşure günü yahudi ve hıristiyanların çok saygı gösterdikleri bir gündür’ dediler. Bunun üzerine  Efendimiz (sav);“Allah Teala izin verirse gelecek sene muharremin dokuzunda da oruç tutarız’ cevabını verdi.

İbn Abbas(ra.anha)’dan şöyle rivayet edilmiştir:  Peygamberimiz (sav)  şöyle buyuruyor:”Aşure günü oruç tutun. Fakat bunda yahudilere muhalefet yapın;onuncu gününün önceki veya sonraki günlerinde de oruç tutun.

İbn Hacer (ra.anha) şöyle naklediyor: Peygamberimiz (sav), Mekke-i Mükerreme fethedilip İslam her yerde bilinip üstünlük elde edince, derhal yahudi ve hıristiyanlara muhalefeti de ilan etti.  Aşureye bir gün önce veya bir gün sonra ilave yapılmasını emretti.

Hz. Muhammed (sav)  şöyle buyuruyor:“Aşure günü oruç tutunuz. Bu gün bütün peygamberlerin oruç tuttukları bir gündür. O halde siz de bu orucu tutun. Peygamberimiz (sav) anlatıyor: Bir gün bir gökçen kuşu geldi. Baktım ki o bile oruç tutuyor ve hatta vahşi hayvanlar bile muharremde aşure günü oruç tutarlar buyurmuştur.

  • Bir kimse muharrem ayında aşure günü oruç tutar ise onun için on bin melek sevabı verilir.
  • Bir kimse muharrem ayında aşure günü oruç tutar ise on bin şehit sevabı, on bin hac eder umre eder sevabı verilir.
  • Bir kimse muharrem ayında aşure günü oruç tutar ise onun için altmış senelik namazlı oruçlu sevabı yazılır.
  • Oruçlu birine iftar ziyafeti verir ise Hz. Muhammed (sav) ümmetinin tümünün karnını doyurmuş, iftar ettirmiş sevabı verilir

Aşüre Günü  neler yapmak gerekir

Aşüre gününde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel hayırlar isabetli ve yerinde olacaktır. Hz. Muhammed (sav)  mü’minin aile efradına Aşura Gününde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir.
Efendimiz (sav) şöyle buyuruyorlar: “Her kim Aşura Gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa,  Allah Teala  senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” (et-Tergib ve’l-Terhİb 2/116) Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir.
Ama bunun için fazla külfete girmeye, aile bütçesini sarsmaya gerek yoktur. Kişi kendi imkanı göre ikramda bulunur.

Kerbela olayı

Aşura gününün manevi ve berraklığı üzerinde Kerbela karanlığının kesafeti de görülmektedir. 61. hicret yılının
Muharrem ayının 10. gününde Hz. İmam Hüseyin (ra) 55 yaşında iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından
Kerbela’da hunharca şehit ettiler. Hainlik ve zulmün arkasında Emevi Halifesi Yezid, onun Küfe valisi İbni Ziyad
vardır. Yarım asır öncesinden Hz. Muhammed (sav)  bizzat haber verildiği bu ciğerleri yakan olay Hz.  Hüseyin’i Cennet gençlerinin efendisi olma şerefine yükselmiştir. Şehitler mükâfatını almış en yüce mertebelere ulaşmıştır.

 

Aşüre  gününde gerçekleşen bazı  önemli  olaylar şunlardır:

Allah (cc) yerleri ve gökleri aşure gününde yaratmıştır.

Hz. Adem ile Havva’yı aşure günü cennetine koymuştur.

Hz. Adem (as) tevbesinin bu günde kabul edildiği,

Hz.  Nuh (as)’ın gemisinin bu günde Cudi dağı tepesine oturduğu ve inananlarm kurtulduğu, bundan dolayı şükür orucu tutulduğu,

Hz. Musa ve İsrailoğullan’nın, Firavun’un zulmünden bu günde kurtuldukları

Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğu gün,

Hz. Musa ve Hz. İsa’nın doğduklan gün, Hz. Süleyman’a mülkün verildiği gün,

Arapların atası Hz. İbrahim’in doğduğu gün gibi yakıştırmalar,

Hz. İsa (as) o gün doğmuş ve o gün semaya yükseltilmiştir.

 

Paylaş

Yorumlar