Muharrem 10. (onuncu) günü okunacak dua ve İbadetleri

0

Muharrem 1o.  Okunacak Dua
Yetmiş defa:

dua

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.” dedikten sonra 7 kere şu dua okunur

 

dua

Duanın Anlamı

“Rahman ve Rahim olan Allah (cc) adıyla.

Allah’ı mizan dolusunca, ilimlerin nihayet derecesiyle, razı olacağı şekilde, Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O’ndan yine O’na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah’ın bütün tam kelimeleri adedince O’nu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmet tinle bana selamet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azam olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlükatın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına salat eylesin! Amin!”

 

Aşura Gününün Faziletleri Nelerdir
Rubeyyı’ binti Muavviz (ra.anha) dan şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Muhammed Mustafa (sav) Ensâr’ın köylerine Aşure Günü kuşluk zamanı haber gönderdi ve:
“Her kim sabahleyin iftar ettiyse günün geri kalanını imsak etsin, yani bir şey yemesin, her kim oruca niyyet etti ise orucunu tamamlasın” buyurmuştur. (Buhari, Savm, 69)
Rubeyyı’ (ra.anha) şöyle  der: biz artık Peygamberin  bu emrinden sonra Aşüre gününün orucunu tutardık ve küçük çocuklarımıza da tuttururduk. Onlarla mescide girerdik ve çocuklarımıza boyalı yünden oyuncak verirdik, bunlardan yemek için ağlayan olursa iftar vakti erişinceye kadar bu oyuncaklarla eğlendirirdik.” (Buhari, Savm, 47; Müsl
lim, Siyâm, 136)

Görülüyor ki, Zaman-ı Saadette, Sadr-ı İslam’da müslüman evladlarına namaz ve oruç gibi ibadetlere ta küçükten alıştırmaya nasıl dikkat edilmiştir!

 

Aşure günü gerçekleşen olaylar

 

 • Allah Teala’nın Hz. Adem (as) tevbesini bu günde kabul ettiği ve Adem’in bu günde ‘Safiyyullah’ olduğu,
 • İdris  (as) yüce bir mekana bu günde ref olunduğu,
 • Allah (cc) Nuh’u gemiden bu günde çıkardığı,
 • İbrahim’i ateşten bu günde kurtardığı,
 •  Hz. Musa(as) tevrat’ı bu günde indirdiği,
 • Hz. Yusuf’u zindandan bu günde kurtardığı,
 • Hz. Yakub’un gözlerinin açılması,
 • Hz. Eyyüb’un bugünde şifaya kavuşması,
 • Hz. Yunus’un balığın karnından bu günde kurtulduğu,
 • Kızıldeniz’in Beni  İsrail’e bu günde yarılıp geçtikleri ve kurtuldukları,
 • Hz. Davud (as) bu günde mağfiret olunduğu,
 • Hz. Süleyman’a bu günde mülk ve saltanat verildiği
 • Hz. Muhammed (sav) geçmiş ve gelecek günahlarının bu günde mağfiret olunduğu rivayet olunur. Dünyanın yaratılmaya ilk başlandığı, yeryüzüne yağmurun ilk yağdığı gün aşüra günüdür, diye de rivayet  vardır.

 

Aşure günü neler yapılır?

 

Bugünde eve çeşitli ve bol erzak almak, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, komşu ve akrabaya ikramlarda bulunmak sene boyunca berekete vesile olur. İnşallah  Yine bu günde oruçlu bulunup gecesini de ihya etmenin büyük ecir ve rizây-ı ilâhiye sebep olacağı ifade edilmiştir.

Aşure günü orucu nasıl tutmamız gerekiyor
Yahudilere benzememek için dokuzuncu ve onuncu günlerde yada onuncu ve onbirinci günlerde beraber oruç tutulması gerektiği İbn-i Abbas’tan rivayet edilmektedir.

 

Buhâri’nin İbn-i Abbas (ra.anha) dan şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Muhammed (sav) Medine’yi teşrif buyurdukları vakit yahüdilerin Aşüra günü oruç tuttuklarını gördü ve:
“ Bu ne orucudur?” diye sordu. Onlar da şöyle cevap verdiler:
“ Bu gün iyi bir gündür. Bu gün Allah (cc)  Beni İsrâil’e düşmanlarından necat verdiği bir gündür; yani Fir’avn’ın şerrinden kurtulduğumuz gündür! dediler.Peygamberimiz (sav)
“Biz Musa’ya sizden daha yakın buluyoruz,” buyurdu, Mekke’deki gibi o gün oruç tuttu ve o gün oruç tutulmasını emir buyurdu.” (Buhari, Savm, 69)

 

Aşura orucu hakkındaki fıkhi hükme gelince: Bu orucun vâcib değil sünnet olduğunda ulemânın ittifakı vardır. Sadece  ibtidâ-i İslam’daki hüküm hakkında ihtilâf edilmiştir.
Bu oruç İmam Ebû Hanîfe’ye göre vâcibdi. İmam-ı Şafii’den gelen iki rivayetin meşhuruna göre aşura orucu ilk teşri’ buyurmuş zamandan bu yana kesinlikle vacib olmayıp sünnet olarak devam edip gelmiştir. Şu kadar ki müekked bir sünnettir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra aşüra orucu müstehab kılınmıştır.

Paylaş

Yorumlar