Miraç Gecesinde Yapılacak İbadet Namaz Dua Zikir

0

Miraç Gecesinde Yapılacak ibadet Namaz Dua Zikir

 

Allah kulunu ebediyen sıkıntıda bırakmaz. Zaman zaman onu ferahlatır. Peygamberimizin (s.a.v) sıkıntılar içinde bulunduğu bir gün Rabbimiz, Ona bazı ilahi lütuflarda bulunmak istedi. Ruhu Genişlesin, içi sevinçle dolsun istedi. Bir gece onu Mekke’den Cebrail (a.s) aracılığıyla alıp göklere yükseltti. Orada eski Peygamberlerle tanıştırdı. İlahi güzellikleri tattırdı. Beş vakit Namaz işte bu Miraç Gecesinde farz kılınmıştır. Bizler namaz kılarken kıbleye, Kabe’ye yönelir ordanda göklere yükseldiğimizi hissederiz. Çünkü Namazda Allah (c.c.) ile başbaşa oluruz.

Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Resul-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vuku bulmuştur. Miraç Hadisesi, Resul-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir.

Hak Teala buyurur:

“Kulunu (Muhammed -aleyhissalatü vesselam-’ı) bir gece, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (el-İsra, 1)

MİRAÇ GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu gecede şu ibadetleri yapılması tavsiye edimiştir:

1- Miraç Kandilinde Oruç Tutmak

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili’nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında: “Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dair olmaksızın yapılacak her duannın kabulü inayet-i ilahiyyeden umulur.” buyurmuşlardır.

2- Miraç Kandilinde Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında “Miraç Gecesi Namazı”nı şöyle anlatılmaktadır:

“Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Miraç’ta oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’atda Fatiha-i şerîfeden sonra başka bir sure okuyarak iki rek’atda bir selam vermeli ve sonra yüz kere:

Okunuşu: “Sübhanellahi velhamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber.”

“Allah’ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.” zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz’e salat ve selam göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder.”

3- Miraç Kandilinde Kur’an-ı Kerîm Okumak

Mîraç gecesinde Resul-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v)  hediye edilenlerden biri de Bakara Suresi’nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur’an-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Kütüb-ü Sitte’de Abdullah Bin Mesut’tan -radıyallahu anh- rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:

“Her kim geceleyin Bakara Suresi’nden bu iki ayeti okursa ona yeter.”

Ebu Zerr -radıyallahu anh-:

“−Ya Rasulallah! Bana nasihatte bulun!” dediğinde alemlerin Efendisi:

“−Kur’an okumaya ve Allah’ı zikretmeye bak, çünkü Kur’an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır.” buyurmuştur. (İbn-i Hibban, II, 78)

4- Miraç KandilindeTevbe İstiğfar Etmek

Allah Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) : “Ben, günde yüz kere istiğfar ederim…” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Müslim’de rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Resul-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v) (Mîrac’da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Suresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279)

5- Miraç Kandilinde Dua Etmek

Bu mübarek geceler, Rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasulüm!) De ki: Sizin dua ve niyazlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkan, 77)

Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

Bir defasında Rasul-i Ekrem Efendimiz, sahabîlerden birinin Allah’a hamd ve Rasulü’ne salevat getirerek duaya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

“–Ey namaz kılan zat! Dua et, (duana hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duan kabul olunur.” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavat, 64/3476)

6- Miraç Kandilinde Salavat Getirmek

Resul-i Ekrem Efendimiz’e (s.a.v)   salavat getirmeyi Allah Teala emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!” (el-Ahzab, 56)

“– Dilediğin kadar yap.” buyurdu.

“– Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?” diye sordum.

“– Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.” buyurdu.

“– Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerîfeye ayırayım.” dedim.

“– Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.” buyurdu.

Ben yine:

“– Şu halde üçte ikisi yeter mi?” diye sordum.

“– İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.” buyurdu.

“– Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerîfe getirsem nasıl olur?” deyince:

“– O takdirde Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.” buyurdu.” (Tirmizî, Kıyamet, 23)

7- Sadaka Vermek

Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah’a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.

Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:

“Allah yolunda infak edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever.” (el-Bakara, 195)

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) – zengin- fakir her mü’mini infaka teşvik eder; bir hurmadan başka bir şeyi olmayan için; “Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun.” buyururdu. (Buharî, Edeb, 34)

Paylaş

Yorumlar