Mest nedir | Mest nasıl kullanılır | Mest üzerine mesh nasıl yapılır

0

Mest üzerine mesh nasıl yapılır ?Mestler üzerine meshetmek, hicretin dokuzuncu yılında teşri alınmış olup hem kavil, hem de filli sünnetle sabittir. Hasan Basri’den söyle dediği rivayet edilmiştir

Yetmiş sahabi, Allah Resûlü’nün mestin üzerine meshettiğini bana nakletti

Mest, abdestte ayakları yıkama yerine kaim olur.

Meshin müddeti, mukim için bir gün bir gece; müsafir için üç gün üç gecedir. Müddetin başlaması, mest giyildikten sonra delilik ve baygınlık gibi gayr- ihtiyari olan durumlarda bozulan abdestin abdestsizlik müddetinin sonundan, uyku ve sarhoşluk gibi ihtiyâri abdest bozma durumlarında ise, abdestin bozulmasından itibaren başlar.

Mukim olan bir kimse, mukim iken mestlerinin üzerine mesheder ve meshin müddeti bitmeden önce mukim olursa, mukimlik müddeti kadar meshedebilir.

MESTİN ŞARTLARI

Mestin şartlan beş olup, şunlardır:

1) Abdest ve gusül tamamlandıktan sonra mestlerin giyilmesi,

2) Mestlerin temiz olması.

3) Mestlerin, ayağı yanlardan ve alt taraftan kaplamaları ve aşık kemiklerini de içlerine almaları. Üst taraftan ayağı örtmeleri şart değildir. Yani mestler geniş olup üst taraftan ayaklar görünüyorsa, bun da bir mahzur yoktur.

4) Mestlerin, müsafir için bineğinden inmesi, binmesi ve ihtiyaçlarını üç gün üç gece sağlayabilecek dayanıklıkta olması, Mukim için bu müddet, bir gün bir gecedir.

5) Mestlerin, bağlar için açılan delikler dışındaki kısımlarına su serpildigi takdirde, suyu geçirmez durumda olmaları. 

MESTİ BOZAN ŞEYLER

Dört şey meshi  bozar

1) Mesh muddetinin dolması

Mestlerden birinin veya ikisinin ayaktan çıkma

3) Cenabet gibi guslü gerektiren bir durumun meydana gelmesi

5) Mest yıtılıp, ayaktan yıkanılması gereken bir kısmın görünmesi.

MESTİN FARZLARI

Ayaklar, yıkanması farz olan bir yerin hizasında mestin üst tarafından meshedilmesi. Mestin hem altının ve hem de üstünün meshedilmesi ise sünnettir.

Meshin en iyi sekli söyledir: Her iki el ıslatıldıktan sonra parmaktan açık tutarak sağ eli üstten ayak parmaklarının üzerine koyup ayak bileğine doğru ve onunla birlikte de sol eli alttan topuk üzerine koyarak parmaklara doğru çekip meshetmek.

Abdestli iken mest ayaktan çıkarılır veya ayağın yıkanması gereken bir yeri görünür yahud meshin müddeti dolacak olursa, sadece ayakları yıkamakla yetinilir. 

Paylaş

Yorumlar