Meleklerin varlığı ve hikmetleri

0

Meleklerin varlığı ve hikmetleri

Melekker, Rabbimizin buyurdu emir ve yasakları Peygamberlere ileten nurani varlıklardır. Peygamberlere inanmadan önce meleklere inanmak gerekir çünkü Peygamberlere emirleri ileten meleklerdir.

Rabbimiz Bakara Suresinde
” Peygamberler Allah’ın kendisine indirdiği şeylere iman etti, müminlerde aynı şekilde Allah’ın kendisine indirdiği şeylere iman etti hem Allah’a,hem meleklere,hemde Peygamberlere iman ettiler” (bakara suresi 285)

Melekker nurdan yaratılmıştır, erkek/kadın gibi özellikleri yoktur, çıplak gözle onları göremeyiz, günah işlemezler, Allah’ın emirleri dışına çıkmazlar, sürekli ibadet ederler.

Meleklerin yaratıldığında ki hikmeti ancak Rabbimiz bilir. Allah(c.c) hikmetinden sual olmayan bir yaratıcıdır. Ve nasıl ki bu âlemi ve biz canlıları belirli bir amaç uğruna yarattıysa, melekleri de bir amaç uğruna yaratmıştır. Rabbimizin insanları ve cinleri yaratmasında ki temel amaç nasıl ki kendisine ibadet etmemizi istemesi olduğuna göre melekleri de o amaçla yaratmıştır. Ancak meleklerinde kendine usul görevleri vardır.

Melekleri bizler gözle göremeyiz, ancak onların varlığına inanmak imanın şartlarındandır. Zaten bir şeyin varlığına inanmak için onu görmemiz şart değildir. Mesela radyo dinlerken ses dalgalarını duyamayız ancak sesin varlığını biliyoruz.

Rabbimiz meleklere inanmamızı istemektedir Kur’an ı kerim de bu konu ile ilgili;

” İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Ahirete inanmak, meleklere inanmak, peygambere inanmak, kitaba inanmaktır” (Bakara Suresi/177)

Meleklerin bir çok görevi vardır m mesela koruyucu meleklerin bizi kötülükten koruyacağını bilmek bile bize güven verir. Aynı zamanda sağımızdaki ve sol tarafımızdaki melekler de amellerimizi ve günahlarımızı yazar.

İnfitar suresinde Rabbimiz;

” Şüpheniz olmasın ki üstünüzde koruyucular ve şerefli saygı değer katipler var” buyurmaktadır. (İnfitar süresi/10-11)

Paylaş

Yorumlar