Meleklerin Görevleri | Dört büyük Meleğin Özellikleri

0

MELEKLERİN GÖREVLERİ

Gözümüz görsün veya görmesin, her varlığın bir görevi vardır. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Arının görevi bal yapmaktır. Bitkiler, insan ve hayvanlara azık olma görevini yerine getirirler.

Güneş ve temiz hava canlılara hayat verir. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüzü meydana getirir.

Bu örnekler bize, cansızların bile bir görevi olduğunu gösteriyor. Böylece gördüğümüz herşey bir düzen içinde varlığını sürdürüyor.

Allah meleklere de görev vermiştir. Sayısını bilemediğimiz milyarlarca melek vardır. Bunların bir kısmı sadece Allah’a ibadet ederler. Bir kısmi tabiat olaylarını yönetirler. Yağmuru yağdırır, mevsimleri oluşturur ve bizim düzenli bir hayat yaşamamızı sağlarlar.

Bazıları da insanlarla ilgilenirler. Onları iyiliğe çağırırlar. İyilik yapanlara yardımcı olurlar. İyilerin daha iyi olmaları için Allah’a dua ederler.

“Yazıcı Melekler” adını alan melekler de yaptığımız davranışlarımızı yazarlar. Bizi sürekli takip ederler. Tıpkı gizli bir kamera gibidirler. Hep bizimle beraberdirler.

Büyük Melekler:

Allah’ın sayısız melekleri arasında dört büyük melek vardır. Bunlara Allah özel görevler vermiştir:

1.Cebrail:Allah’dan aldığı haberleri Peygamberlere ulaştırır. Onun için, bu meleğe “Vahiy Melegi” de denilir.

2. Azrail:Ölüm meleğidir. Olum sırasında insanların ruhlarını alır.

3. Mikail:Tabiat olayların yönetir. Bazen bir bakarız haya tertemiz, pırıl pırıldır. Bazen yağmurlu, fırtınalıdır. Kimi zaman soğuk, kimi zaman da sıcaktır. Birçok sene toprak insanlara bol bol ürün verir, bazı Seneler de ektiklerimizi zor alırız.

İşte bütün bu olayları yöneten melek Mikail‘dir. Allah ona tabiat olaylarını düzenleme görevi vermiştir. 

4. İsrafil:Bir gün gelecek, gördüğümüz herşey  yok olacak düzen bozulacaktır. Yeni bir gün başlayacaktır. İste bu günün başlamasını bildiren meleğe de İsrafil” adı verilir. O güne Ahiret Günü denir. 

Meleklere Karşı Görevlerimiz:

Melekleri severiz. Çünkü onlar bizim iyiliğimiz için çalışırlar. Allah’a bizim için dua ederler. Bizi daima iyiliğe çağırırlar. Kötülüklerden korumak için çabalarlar. Sanki onları bize iyilik etsinler diye yaratmıştır. İnanan ve güzel işlerde bulunanları, melekler çok sever.

O halde bizi seven, bizim iyiliğimiz için uğraşan bu varlıkları sevmemiz, insan olmanın bir gereğidir.

Biz onları görmesek bile, onlar bizim yaptıklarımızı görürler. Onlarla dost olmaya çalışmalıyız. İçimizden gelen iyi sesler onların sesidir. İyi bildiklerimizi yapmak, kötü bildiğimiz şeylerden kaçınmak melekleri sevindirir.

Mesela: Bizden yardım isteyen bir insana yardım edelim mi, etmeyelim mi? diye, önce düşünürüz. İçimizden gelen “yardım et” sesini uygulamamız meleği çok memnun eder. “Yardım etme” sesi ise onları üzer.

Büyük meleklerin adı söylendiği zaman

“Aleyhisselam”(Allah’ın selâmı onun üzerine olsun” deriz.

Bütün bunlar onlara karşı saygı ve sevgimizin birer gösterisidir.

Onlar nasıl iyilikten başka birşey yapamıyorlarsa, biz de onlara benzemeye çalışmalıyız. Sürekli iyi düşünmeli, güzel davranışlarda bulunmalıyız. Böylece kendimizi iyiliklere alıştırmalıyız.

Paylaş

Yorumlar