Mekke’nin Fethi mesajları ve dini kutlama sözleri 2022

0

31 Aralık Mekke’nin Fethi sözleri, mesajları ve resimleri

Mekke’nin fethi sırasında Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), “Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.” emrini verdi ve Fetih suresini okuyarak şehre girdi. İşte, İslamiyet açısından büyük önem taşıyan Mekke’nin fethi  ile ilgili ayet ve hadisler.

Ümmeti Muhammed’in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile..

31 Aralık Mekke’nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah’tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

“Ey Mekke! Vallahi sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı yerisin.”

Mekke’nin Fethi’nin 1391.Yılı Tüm İslam Alemine Mübarek Olsun.

Mekke’nin Fethi’nin 1391. yılının tüm islam alemine ve insanlığa mübarek olmasını cenab-ı Allah’tan niyaz eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Mekke’nin Fethi Mesajları Resimli

Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs’te de, Diyarbakır’da da, İstanbul’da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.

Mekke’nin fethi kalbin yuvaya dönüşüdür Al-i İmran 96 Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke´deki (Kâbe)dir.

Mekke'nin Fethi

Mekke’nin Fethi

Mekke’nin Fethi: İyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzüne egemen olması için verilen mücadelenin adıdır.

Bugün Mekke’nin fetih yıldönümü. Tüm İslam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine) uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını Rabbimden niyaz ederim.

 

Mekke’nin Fethi ile İlgili Hadisler

İbn Abbâs’ın naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) Mekke hakkında şöyle buyurmuştu:
“Ne güzel bir memleketsin, benim için ne kadar da sevimlisin! Kavmim beni senden çıkarmış olmasaydı senden başka yerde yaşamazdım.” (Tirmizî, Menâkıb, 68)

İbn Ömer’den nakledildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) Mekke’nin fethi günü, Kâbe’nin merdiveni üzerinde ayakta durarak Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu:
“Hamd (Mekke’nin fethine dair) vaadini yerine getiren, kuluna (Peygamberi’ne) yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah’a mahsustur.” (İbn Mâce, Diyât, 5)

İbn Abbâs’ın naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) Mekke’nin fethi günü şöyle buyurmuştu:
“Bu belde haremdir (saygın ve dokunulmazdır). Burayı Yüce Allah harem kılmıştır. Burada savaşmak benden önce kimseye helâl olmadı. Bana yalnızca bir gün içerisinde bir süreliğine helâl kılındı. Zira bu belde Yüce Allah’ın haram kılması ile haram kılınmıştır.” (Nesâî, Menâsikü’l-hac, 111)

İbn Abbâs’ın (r.a.) naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Fetihten sonra hicret yoktur ancak cihad ve niyet vardır. Cihada çağrıldığınızda derhâl katılın!” (Buhârî, Cihâd, 1)

Mekke’nin Fethi ile ilgili ayetler

Eğer o Peygamber’e yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine edecektir: Hani kâfirler onu Mekke’den çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak mağarada iken arkadaşına: “Üzülme, Allah bizimle beraberdir!” diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti, üzerine huzur veren emniyet ve rahmetini indirdi, onu göremediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin bâtıl inanç ve dâvalarını alçalttı. Allah’ın dâvası ise zâten her zaman yücedir. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. – Tevbe / 40. Ayet

Çevrelerindeki insanlar yakalanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, yaşadıkları Mekke’yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi kıldığımızı görmezler mi? Buna rağmen onlar hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah’ın nimetlerine karşı nankörlüğe devam mı edecekler? – Ankebût / 67. Ayet

O Allah ki, Mekke’nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. – Fetih / 24. Ayet

İşte bu Kur’an, kendinden önceki kitapları doğrulayan, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresinde bulunan herkesi uyarman için indirdiğimiz feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır. Âhirete inananlar ona da inanır ve namazlarını vaktinde dosdoğru kılmaya devam ederler. – En’âm / 92. Ayet

Mekke’nin Fethi Hangi Tarihte Ve Nasıl Gerçekleşmiştir

Paylaş

Yorumlar