Mekke’nin Fethi Hangi Tarihte Ve Nasıl Gerçekleşmiştir

0

Mekke’nin Fethi : Hendek savaşı Müslümanların istediği şekilde sonuçlanmış ve artık Mekke ve Medine arasındaki güç dengesi yavaş yavaş değişmeye başladı. Ve peygamber efendimiz Hz Muhammed sav efendimiz Mekke’ye gelmiş burada Hudeybiye barış anlaşmasını imzalamıştı. Anlaşmaya göre taraflardan her birinin istediği kabileyle ortaklık yapma imkanı vardı ve anlaşma boyunca her bir kabile kendi müttefikine karşı yapacak saldırıya müdahil olma hakkına sahip olacaktı. Beni Bekir ve beni huzaa kabileleri arasında çıkan anlaşmazlıklar zamanla tırmanmış ve beni huzaa kabilesi müslümanlardan yardım istemiştir.

Mekke’nin Fethi Hangi Tarihte Ve Nasıl Gerçekleşmiştir

Hz Muhammed sav efendimiz Mekke’ye bir haberci göndererek onlardan huzaa kabilesinden öldürülen kişilerin diyetini ödemesini istemişti fakat Mekkeliler Hz Muhammed sav efendimizin bu elçisine olumsuz cevap verdiler. Ve Hudeybiye anlaşmasından daha iki yıl geçmeden anlaşma geçerliliğini yitirmiş oldu.
Ve barış anlaşmasının ihalale uğraması müslümanlar için Mekke’nin fethinin kaçınılmaz olduğunu ortaya çıkarmıştır. bu nedenle vakit kaybetmeden sefer için hazırlıklar yapılmaya başlanmıştır.

Kuranı kerim de aslında Mekke’nin müslümanlara geçeceği Fetih süresinde müjdelenmişti.

Peygamber efendimiz Medine’de hazırlıkları tamamladıktan sonra (1 ocak (miladi) 630) da yaklaşık 9-10.000 kişilik ordu ile harekete geçti. Mekke’ye 16-17 km yakın olan merruzzahranda müslüman ordusu konakladı ve peygamber efendimizin emriyle burada binlerce meşale yakılarak Mekke’nin üst kısmının aydınlatılması kararlaştırıldı.

Ebu Süfyan başkanlığında bir ordu yanan meseleleri öğrenmek maksadıyla müslümanların mevkisine doğru yürüdü ancak burda yakalanarak efendimiz huzuruna götürüldü.

Peygamber efendimizin başından beri tek bur planı vardı esir olaraktan gelen her komutanı geçit töreni ile karşıladı ve aslında kendilerinin ne kadar güçlü olduğunu Mekke liderlerine göstermek ve onları direniş göstermeden teslim olmasını sağlamaktı. Ve daha sonra da Ebu Süfyan serbest bırakıldı. Ve Kureyslilere müslümanların karşı konulamaz bir gücü olduğunu canımızı kurtarmak için teslim olmaktan başka iyi bir yol olmadığını söylemiştir.

Zamanla biz Müslümanlar aleyhine bir sürü organizasyon ve faaliyet yapan Ebu Süfyan bu defa müslümanların Mekke’yi kolayca Feth etmek için dolaylı da olsa müslüman ordusuna yardım ettiği görülmektedir.

Peygamber efendimiz saldırıya geçmeden önce ordusunu zituva denilen mevkiye yerleştirmiş askerlerine zorda kalmadıkça savaşmamalarını,  savaş sırasında savaş meydanından kaçan askerleri takip etmemelerinin emirini vermiştir.

Mekke müslümanların kontrolüne geçtikten sonra peygamber efendimiz kabeye giderek ilk tavafı gerçekleştirdi, kabedeki resimleri sildirdi ve Bilal habeşiye Kabe üzerinde ezan okumasını emretti ve Kabe emyebiden müslümanların merkezi haline gelmiş oldu.

Peygamber efendimiz Mekke’nin kontrolünü tamamen sağladıktan sonra ve genel bir af ilan ettikten sonra Mekke’de müslüman olanlarda biat etmeye başladı. Mekkeliler de İslam’a teslim olunca mekke-medine bütünlüğü resmen tanınmış oldu.

Mekke’nin Fethi ile birlikte Kureyşlilerin efendimiz (s.av)e ve müslüman halka karşı direnişleri artık sona ermiş ve Hicaz bölgesinde İslam hakimiyetinin önündeki bütün engeller tek tek asılmıştır. Arap soyları da tek tek itaat etmeye başladı ve İslam dini kısa sürede Arap Yarımadasının diğer bölgelerine de hızla yayılmıştır.

Paylaş

Yorumlar