Leyle-i Kadir Kadir gecesi Yapılacak İbadetler ve Tesbihler 

0

Kadir gecesi. her bir müslümanın hanesine yetmiş selamı ilahi tebliğ olunur.

 

 

Kadir gecesi, semavatın kapısı açıktır. Her dua kabul edilir, geri çevrilmez. O gece, namaz kılan her mü’mine, aldığı her tekbir için cennetteki makamında bir ağaç dikilir. Eğer, bu bineğe binerek, dikilen ağacın gölgesini dolaşmağa kalksa. yüz senede dolaşamaz. Kıldığı namazın her rekatına mukabil. cennette kendisine bir ev yapılır. Bu evler zümrüt, yakut, zebercet ve gayet iri incilerle süslenir.

 

Leyle-i Kadir Kadir gecesi Yapılacak İbadetler ve Tesbihler 

 

Bu gece Yani Kadir gecesi kılınan namazda okunan Kur’an-ı Kerim’in her ayeti için kendisine cennet taçlarından bir taç ikram olunur. Bu namazın her celsesi için, cennet derecelerinden kendisine bir derece ihsan buyurulur.
Bu namazda, her selam için cennet elbiselerinden bir elbise ihsan buyurulur.
Peygamberimiz Hz. Muhammed ( sav) rivayet olunduğuna göre ; Kadir gecesi dört büyük sancak yeryüzüne indirilir. Bunlardan biri LiVA-i L-HAMD, diğeri LiVA-i-RAHMET, üçüncüsü LiVA-i-MAGFiRET ve dördüncüsü de LiVA-i-KERAMET’­tir. Her bir sancakla beraber, yetmiş bin melaike semadan nüzul eder. Her sancağın üstünde :
LA iLAHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESULULLAH yazılıdır.

Her kim. o gece üç kere “La İlahe illallah Muhammedün Resulüllah” derse, her bir tevhidi için birer ihsan-ı ilahi tecelli eder. Birinci tevhidinde, affı mağfiret olunur. İkinci tevhidinde, nardan azat olunur, üçüncü tevhidinde. cennete ithal olunur.

Hamd sancağı . sema ile arz arasına dikilir. Mağfiret sancağı, kabr-i Nebiye vaz ‘ olunur. Rahmet sancağı, Kabe-i Muazzamanın üstüne rekz olunur. Keramet sancağı da. Kudüs’­te Salıra taşının üzerine dikilir.

Kadir gecesi duası: Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa’fu anni.  Duanın Manası: şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet. (Tirmizi, Daavat)

Paylaş

Yorumlar