Kutsal Kitap Kuranın başlıca temel özellikleri nedir

0

 Kutsal  kitabımız Kur’an-ı Kerim;  Cenab-ı  Allah(celle celaluhu ) son peygamber Hz. Muhammed  Mustafa (sav)’e Arapça olarak Cebrail (as) aracılığıyla gönderilen kitaptır. Kuran-ı kerim 23 senede peyderpey nazil olmuştur. 114 sureden oluşur. Bunların birinci süresi“Fatiha”, sonuncusu süresi de “Nâs” sureleridir.

 

 

Cenab-ı Allah (celle celaluhu ) farklı  zamanlarda peygamberlerine vahy göndererek insanlara doğru yolu gösterdiği anlatılmaktadır. Bu vahyin sonuncusunun ise Hz. Muhammed  Mustafa (sav)’e gönderildiği ve Kur’an’ın son ilahi mesaj olduğu vurgulanmaktadır. Vahyin temel gayesinin, insanların mutlu olacakları bir hayat düzeni kurmaları olduğu, bunun ilkelerinin Kur’an-ı Kerim ile sağlandığı vurgulanmaktadır. Kur’an-ı Kerim, ihtiva ettiği hükümleri ile insanlara en güzel ve en doğru yolu gösterir. Ona uyanlar mutlu bir hayat süreceklerdir:

 

İsra, 17/8-9. ayette:“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükâfat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.”
Kuran-ı kerim hidayet yolunu gösteren ve her şeyi açıklayan bir kitap olarak Ramazan ayında Kadir gecesinde indirilmiştir.

 

Bakara, 2/185. ayette:“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır”

 

Kuran Cenab-ı  Allah Teala tarafından gönderilmiştir. İlk  gönderilen bir kitap değildir. Dolayısıyla önceki kitapları tasdik etmektedir:

 

Yunus, 10/37. ayette: “Bu Kur’an, Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitabı (Allah’ın levh-i mahfuzdaki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır.”

 

Kur’an-ı Kerim, üslup şekli ve anlattığı konular bakımından muazzam bir kitaptır ve onun benzerini insanlar ve cinler bir araya gelse yapamazlar

 

 

“Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kuran-ı kerim) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir süre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin). Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.” Bakara, 2/23. Ayrıca bkz. Yunus, 10/38; Hud, 11/13; İsra, 17/88.

 

  • Kuranın başlıca temel özellikleri nelerdir
  • Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim
  • Peygamberimiz Hz Muhammed (sav)’e indirilmiştir.
  • Hz Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir
  • Kuran-ı kerim 23 senede peyderpey nazil olmuştur.
  • 114 sureden oluşur.
  • 30 cüzden oluşuyor
  • Ayet veya sure olarak nadile indirilmiştir.
  • İslam dininin kutsal kitabıdır.
  • Arapça dır
Paylaş

Yorumlar