Kutsal Kitap Kuranda İsmi Gecen Peygamberler ve Kitaplar

0

Peygamberlere İman  Cenab-ı Allah (c.c)  insanlara hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa ve huzura kavuşmanın yollarını gösteren rehberler göndermiştir. Bu rehberlere “Peygamber” denilir. Peygamberler, Yüce  Allah (c.c)  görevlendirdiği özel insanlardır. Onlar hayatın her alanında bizlere örnek olmuştur. Bizlerin nasıl ibadet edeceğimizi ve nasıl doğru yola gideceğimizi  öğretirler. Peygamberler bizim rehberimizdir. 

Kuran-ı Kerimde Gecen Peygamberler 

Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hûd, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lüt, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakûb, Hz. Yusuf, Hz. Şuayb, Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Eyyûb, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyesa’, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. Muhammed (s.s.v) 

Kuran-ı Kerimde adı geçen peygamberlerdir. İlk peygamber Hz. Adem (a.s), son peygamber ise Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed (s.a.v), tüm insanlara bir merhamet kaynağı, bir rehber ve bir müjdeci olarak gönderilmiştir.

İlk insan ve ilk peygamber: Hz. Adem (a.s)’dır

Dört  Büyük Kitap ve  Peygamberler

 Kendisine “Tevrat” isimli kutsal kitap gönderilen! peygamber: Hz. Musa (a.s)

Kendisine “Zebur” isimli kutsal kitap gönderilen peygamber: Hz. Davud (a.s)

Kendisine “İncil” isimli kutsal kitap gönderilen peygamber: Hz. İsa  (a.s)

 Kendisine “Kuran-ı Kerim”gönderilen   Son peygamber: Hz. Muhammed (s.a.v) 

 

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ 

SIDK: “Doğruluk  anlamına gelir. Peygamberler,  her zaman doğruyu söyleyen, dürüst insanlara denir.

EMANET: “Güvenilir olmak anlamına gelir. Peygamberler, hiçbir biçimde ihanet etmeyen, güvenilir insanlardır.

 FETÂNET: “Akıllı olmak” anlamına gelir. Peygamberler, akıllı, zeki ve hoşgörülü kimselerdir, 

İSMET: “Korunmuş olmak”anlamına gelir. Peygamberler, günah işlemekten korunmuş kimselerdir. 

TEBLİĞ: “Ulaştırmak” anlamına gelir. Peygamberler, Allah’tan gelen bilgileri değiştirmeden, olduğu gibi insanlara ulaştıran kimselerdir.

Paylaş

Yorumlar