Kusuf ve Husuf namazları nasıl kılınır

0

KÜSÜF ve HUSÜF NAMAZLARI sünnet muekkede olup en azı, öğle sünneti gibi iki rek’attir. Ekmell ise, her rek’atta iki kıyam, iki kıraat ve iki rükü yapmaktır.

 

Bu namazı kılan kişi birinci kıyâmda “Fâtihandan sonra “Bakara! suresini” yahud onun miktarı okur sonra rükùa gider, ikinci defa kiyam ederek Fâtihandan sonra Al-i İmrân süresi veya ikiyüz âyet okur ve sonra ikinci defa rükúa gider. Ardından sücûda gidip iki secde eder ve ikinci rekata kalkar. İkinci rekatta «Fatihandan sonra «Nisa sûresi veya yüzelli ayet okur ve rükúa gider. Rükûdan kalkar ve «Fatiha dan sonra «Maide süresini veya yüz âyet okur. Birinci rükûu yüz ayet! miktarı: ikinci rükuda seksen ayet miktarı, üçüncüsünde yetmiş rekat mitari ve dördüncüsünde elli ayet miktarı rüku uzatıp tesbihat yapar.

Husuf (Ay tutulması) namazında sesli okuma ve küsûf (Güneş tutulması) namazında kıraatin gizli olması sünnettir.

Efdal olan bu namazların câmide cemaat hâlinde kılınmalarıdır. İmam, namazdan sonra iki hutbe okur ve bu hutbelerde iyiliğe ve tevbeye teşvik eder.

Birinci rekatın rükûuna ulaşmakla bu namazlara ulaşılmış olur. Güneş tutulması namazının vakti, Güneş tutulmasının sonbulması veya batmasıyla; Ay tutulması namazının ise, ya tutulmanın sonbulması veya Güneş’in doğmasıyla sonbulur. Güneşin batması veyâ fecrin doğmasıyla sonbulmaz.

 

Paylaş

Yorumlar