Kusmak tuttuğumuz orucu bozar mı?

0

İslâm’ın şartlarından biridir oruç. Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor, “İslam beş şey üzerine bina olunmuştur. Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun Resûlü oluduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan Orucunu tutmak, Beyt’i (kábeyi) haccetmektir” (Buhari, Muslim)

 

 

 Orucu Bozan Durumlar:

 

 Bilerek yemek ve içmek: Faydalı veya faydasız, yemek ve içmek orucu bozar. Unutarak, hatayla veya zor kullanılarak yemek ve içmek orucu bozmaz.  Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor, “Kim unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın, şüphesiz ki Allah onu yedirmiş ve içirmiştir” buyurmuştur. (Buhari. Müslim)

Mübâşeret: Oruçla mükellef bir kimsenin cinsel  ilişkide bulunmak orucunu bozar. Böyle bir kişinin orucunu kaza etmesi ve ağır bir keffaret ödemesi gerekmektedir. Bu keffaret te, bir köle azad etmesidir. Bunu yapmazsa iki hicri ay üst üste oruç tutmaktır. Bunu da yapamazsa altmış fakire yemek yedirmektir. Keffaretin bu tertibi sünnet ile sabittir ki, biri yapılamazsa sonrakine geçmek gerekir!

Bilerek isteyerek kusmak: Bir kimse isteği olmadan kusarsa orucu bozulmaz. Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor, “Kim elinde olmadan kusarsa orucu bozulmaz. Kim kusmaya kendini zorlayarak kusarsa orucunu kaza etsin”Ebu Davut)

Kan tahlili yaptırmak: Herhangi bir gıda içermedikçe, ilaç niyetiyle iğne vurulmak caizdir, orucu bozmaz. Çünkü bunlar mideye gitmez.  Fakat kuvvet iğneleri ve serum orucu bozar, zarûret olmadıkça câiz değildir.

Kan aldırmak (Hacamat) orucu bozmaz. İbni Abbas (ra) “Peygamber Efendimiz (sav), oruçlu olduğu halde kan aldırdı (hacamat yaptı)” nakletmiştir. (Buhâri.)Aynı şekilde diş çektirmek de orucu bozmaz.

Yemeklerin tadına bakmak, yemek gırtlağa gitmemek şartıyla câizdir. Diş macunu için de hüküm aynıdır. İbni Abbâs (ra) dan şöyle rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (sav), şöyle buyurmuştur, “Oruçlunun sirkenin tadına bakmasında, gırtlağa gitmemesi şartıyla sakınca yoktur”(Buhâri.)

Oruçlu iken Sürme çekmek, damla ve göze damlatılan diğer şeyler de, orucu bozmaz. Bunların tadı boğazda hissedilse bile oruç bozulmaz. İmam Buhâri Sahihi’nde şöyle diyor, “Enes, Hasan ve İbrahim, oruçlu iken sürme çekilmesinde bir beis görmediler”.

Hayız ve nifas hali : Gündüz, oruçlu iken, bilinen normal adet kanı gelmesi durumunda  kadının orucu bozulur.

Meni akması: Uyanıkken, kucaklaşma, öpüşme ve benzer bir etkiden dolayı meni gelmesi oruç bozar. Ama ihtilam olma nedeniyle meni çıkarsa oruç bozulmaz. Bu irade dışı gerçekleşir.

Kan almak: Herhangi bir nedenden dolayı dışarıdan vücuduna kan alan kişinin orucu bozulur. 

Paylaş

Yorumlar