Kuşluk (Duha) namazı geçtiği zaman kaza edilir mi?

0

Kuşluk (Duha) namazının vakti geçmiş ise, namazı da geçmiş olur. Şu nedenledir ki kuşluk namazı, kuşluk vaktiyle sınırlıdır. Fakat müekked sünnetler farz namazlara bağlı oldukları için onlarla birlikte kaza edilirler. Aynı şekilde sünnette sabit olduğu üzere Vitir namazı da kaza edilir.

“Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) geceleyin uyku kendisine galip geldiği veya hastalandığı zaman gündüz on iki rekat namaz kılardı.” (Müslim, Kitâb Salâti’l-Musâfirin, Bâbu Camii Salâti’l-Leyl, hadis no: 139)
Buna göre Vitir namazı da kaza edilir.

KUŞLUK (DUHA) NAMAZI İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) buyurdular:

“Her gün, bedeninizdeki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir sadakadır, her tehlîl bir sadakadır, emr bi’l-ma’rûf bir sadakadır, nehy ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara kişinin kuşlukta kılacağı iki rekât namaz kâfî gelir.” (Müslim, Müsâfirîn, 84)

 

Ebû Hureyre hazretleri, bir defâsında şöyle demiştir: “Dostum Resul-i Ekrem  (s.a.v) bana, her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk namazı kılmayı ve uyumadan önce vitri edâ etmeyi tavsiye buyurdu.” (Buhârî, Teheccüd, 33)

Bir keresinde Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) bir yere askerî birlik göndermişti. İslâm askerleri kısa sürede büyük ganîmetlerle döndüler. Bunun üzerine Hz. Ebûbekir:

– Yâ Resûlallâh! Biz bunlardan daha çabuk dönen ve daha fazla ganîmet getiren başka bir birlik görmedik, dedi. Allâh Resûlü:

“– Ben size bundan daha çabuk dönen ve daha çok ganîmet sağlayan bir şeyi haber vereyim mi?” diye sordu. Daha sonra şöyle devâm etti; “Bir adam güzelce abdest alarak mescide varır, sabah namazını edâ eder, ardından da kuşluk namazını kılarsa işte bu şahıs, hem daha çabuk dönmüş, hem de daha fazla kazanmış olur.” buyurdu. (İbn-i Hibbân, VI, 276)

Paylaş

Yorumlar